Op 31 december 2023 zal voor het eerst getoetst worden of de schuld van DGA (oftewel de directeur-groot aandeelhouder) en zijn of haar fiscale partner aan zijn BV meer dan € 700.000 bedraagt. Hij moet wel een aanmerkelijk belang in de BV hebben. Ook zogenaamde verbonden personen die een lening van meer dan € 700.000 hebben van die BV worden meegerekend. Oh ja, verbonden personen zijn (groot)ouders en (klein)kinderen en hun partners.

Onze collega Mr Andre van der Velde schreef er recent een column over, die we graag met je delen. Lees … Tips om te voorkomen dat je schuld boven die 7 ton uitkomt…en daarmee belast wordt. Doe er je voordeel mee, want voorkomen is beter dan genezen.

Wat er dan allemaal onder leningen valt? Nou….dat is heel ruim geformuleerd: ”schulden die de belastingplichtige … rechtens dan wel in feite direct of indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft” En als de DGA aandelen heeft in meerdere vennootschappen, dien je alle schulden bij elkaar op te tellen.

Let wel …….. Belangrijke tip ….. Een lening t.b.v. de eigen woning van de DGA of de verbonden personen mag buiten beschouwing worden gelaten. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden….

Hoe voorkom je nu dat de totale schuld boven de EUR 700K uitkomt?
1. Heb je een (aflossingsvrije) lening voor eigen woning die niet voldoet aan de voorwaarden, zet die dan om in een lening die daar wél aan voldoet. Zo simpel? Jaja…zo simpel want…. dan verschuift de lening van box 3 naar box 1, is de rente aftrekbaar en telt de schuld niet meer mee voor de grens van € 700.000. Hiervoor moet je wel naar de notaris, omdat er hypothecaire zekerheid moet worden gegeven.

2. Breng een privé vordering of vermogen over naar de BV, en verreken die met de schuld. Bij vorderingen en banktegoeden is dat eenvoudig, bij effecten wat lastiger omdat de opbrengsten en koerswinsten belast zijn. Onroerende zaken is wellicht minder interessant vanwege de 10,4% overdrachtsbelasting.

3. Vorderingen op dezelfde BV worden niet in mindering gebracht bij het berekenen van de totale schuld, dus die moet je zelf verrekenen als dat kan. Een langlopende schuld is lastig te verrekenen met een kortlopende rekening courant (RC) vordering. En moet daarom soms in een lening worden omgezet.

4. Als de DGA geleend heeft, maar dat bedrag heeft doorgeleend aan een verbonden persoon, kan de lening beter worden omgezet naar een directe lening van de verbonden persoon zelf. Let daarbij op dat de belastingdienst niet kan stellen dat het eigenlijk een lening blijft van de DGA.

5. Zakenrelaties of familie kunnen ook elkaar kruislings geld lenen, dus broer 1 leent vanuit zijn BV geld aan broer 2, en broer 2 vanuit zijn BV aan broer 1. Het gevaar is hier dat de fiscus kan stellen dat het geheel van rechtshandelingen er feitelijk op neer komt dat ieder van de eigen BV leent. Oppassen dus en heel zorgvuldig de leningsovereenkomsten vormgeven.

Volgens de letterlijke tekst van de wet excessief lenen kan elke partner zonder belastingheffing € 700.000 van de eigen BV lenen. In deze situatie kan een kind ook zonder sanctie € 700.000 lenen van zowel de BV van vader als van de BV van moeder. Dat zegt de letterlijke tekst namelijk ook. Heeft iemand drie kinderen die elk een eigen BV hebben, dan kan die persoon van elke BV apart € 700.000 lenen.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is ook naar deze situatie gevraagd en werd steeds door de Staatssecretaris geantwoord dat de leningen van fiscale partners bij elkaar moesten worden geteld. Dus het is wel de doelstelling om in dit geval de leningen bij elkaar te tellen, maar dit wordt niet ondersteund door de letterlijke tekst. De vraag is natuurlijk wat de rechter daarvan vindt. Nah, dat dus ….. 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig. Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.