Tot 2023 waren er meerdere methoden om de Capital Gains Tax (CGT) te berekenen, die u dient te betalen zodra u de woning met winst verkoopt. Een en ander was met name afhankelijk van de woonplaats van de huiseigenaar. Hetgeen ertoe leidde, dat de non-residentials meer belasting betaalden dan Portugees ingezetenen.  

Als gevolg van diverse rechtszaken in zowel Portugal zelf als voor Europese rechtbanken werd Portugal er keer op keer toe gedwongen de berekening van de CGT aan te passen. Lees: niet langer discriminatie toe te passen voor niet ingezetenen. 

Tot voor kort warden niet ingezetenen belast tegen een fixed percentage van 28% over de totale winst. Wel ingezetenen werden belast tegen progressief percentage, waarbij slechts 50% van de winst werd belast. En waarbij het max percentage 48% bedroeg. Hetgeen dus tot max 24% kon leiden. 

Met ingang van 2023 worden beide categorieën (residents en non-residents) op een en dezelfde manier behandeld en belast, te weten tegen max 24%. Non-residents gaan er dus op vooruit plus de berekening is wel minder straight forward. De helft van de winst wordt belast tegen een progressief percentage met een minimum van 14,5% en een maximum percentage van 48%. Let op …. Online posts waarin wordt gesproken over een verlaging met 50% kloppen dus niet.   

Officio Circulado – No. 20255 
Hierin geeft de Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) twee belangrijke punten aan:

1. Van non-residents wordt verwacht dat zij hun wereldinkomen opgeven ten behoeve van de berekening van de CGT. U begrijpt, het doel is de winst dus met name in de hoogste categorie te doen laten vallen. Wel benieuwd hoe dit gecontroleerd en afgedwongen gaat worden. 

2. Voor non-residents geldt, dat alle capital gains tot en met 31 december 2022 zullen via het oude regime belast worden, 28% dus. Bezwaren die betrekking hebben op de periode hiervoor lijken daarmee niet in behandeling te worden genomen. In hoeverre de opvatting van de Financas ook voor het gerecht standhouden zal is niet te zeggen. Het dient in ieder geval om een substantieel bedrag te gaan, iets met kosten en opbrengsten. 

Conclusie: al met al goed nieuws voor non-residents die de woning overwegen te verkopen. Een eerder advies blijft van toepassing, bewaar de bonnen van majeure verbetering aan de woning, die kun je namelijk nog altijd met de winst verrekenen.