Belastingdienst, pensioengat, jaarruimte

Erfbelasting … u weet wel … de belasting over een erfenis waar in het verleden al lang eens belasting over betaald is.

Erfbelasting in combinatie met Portugal.

Erfbelasting … u weet wel … de belasting over een erfenis waar in het verleden al lang eens belasting over betaald is.

Hoeveel erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene, de waarde van de erfenis, zo staat althans geschreven op de site van de belastingdienst. Maar de werkelijkheid kan behoorlijk complexer zijn: waar de overledene woonde en hoe lang, maar ook waar u woont kan van groot belang zijn. Specifiek met betrekking tot Portugal bestaan er belangrijke nuances De belangrijkste nuance leggen we onderstaand graag even uit, waarbij niet onvermeld mag, dat het idee voor deze column gebaseerd is op een presentatie van ESJ Accountants op de Second Home beurs begin oktober van dit jaar.

Stel, een moeder heeft een zoon als enig erfgenaam en bezit een vakantiewoning met een waarde in het economisch verkeer van eur 400k. Zij woonde ten tijde van haar overlijden in Nederland. De te betalen Nederlandse erfbelasting over dit pand bedraagt dan, even afgerond …. (eur 122k – 20k) x 10% + (eur 400k – 122k) x 20% = eur 65k.

Of deze woning nu in het buitenland staat of niet maakt in deze niet uit, want Nederland heft de erfbelasting over het zgn wereldvermogen van haar inwoners Mocht het buitenland ook heffen, dan verrekent u dit.

Meer concreet mbt Portugal.
Portugal heeft de equivalent van de Nederlandse-se erf- en schenkbelasting lange tijd geleden afgeschaft en daar is een zgn zegelbelasting a 10.8% voor in de plaats gekomen. Belangrijk verschil is dat met deze zegelbelasting niet de erfenis zelf wordt belast (feitelijk dus heffing van de overledene), maar de waarde van de verkrijging (dus feitelijk de erfgenaam). Echter, echtgenoten, kinderen en ouders zijn hiervan vrijgesteld en bovendien wordt zegelbelasting alleen geheven over bezittingen die zich ten tijde van het overlijden in Portugal bevonden. Bij een moeder in Nederland, zal er dus door de zoon nog altijd eur 65k aan erfbelasting in Nederland betalen mag, maar geen belasting in Portugal.

Woont de moeder echter al langer dan 10 jaar in Portugal, dan is Nederland het recht om te heffen over de erfenis verloren, ook al was de moeder nog steeds Nederlandse. In totaal is er dan geen erfbelasting verschuldigd: niet in Nederland en niet in Portugal: NIHIL dus!
Enerzijds vanwege de 10-jaars fictie in de Nederlandse Successiewet en anderzijds om reden van de Portugeses vrijstelling zegelbelasting. Nogmaals, woonde de moeder korter dan 10 jaar in Portugal, dan zal de erfenis nog wel in Nederland in de heffing betrokken worden.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.

 

SHARE US:

Submit to Facebook Submit to LinkedIn Submit to Twitter