“We kunnen het niet vaak genoeg roepen, en we zeggen het er vrijwel standaard bij, maar …. onze adviezen zijn gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Dat is niet voor niets, want de wet wil nog wel eens wijzigen. Zo riepen we ook al meer dan eens, dat het niet een kwestie van OF was, maar een kwestie van wanneer Nederland een stokje zou steken voor het netto uitkeren van pensioenen in Portugal.  

Nederland sluit belastingverdragen af om obstakels (dubbele belasting) voor personen en bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn weg te nemen, waarbij belastingontwijking en -ontduiking worden voorkomen. Een belastingverdrag regelt welk land belasting mag heffen en wijst daartoe het heffingsrecht over bepaalde inkomsten of over winst toe aan één land of verdeelt het heffingsrecht tussen twee landen. Nederland heeft gezien de open economie en de relatief kleine thuismarkt groot belang bij een uitgebreid verdragennetwerk. Om die reden is Nederland het land met de meeste bilaterale verdragen ter wereld.

Ter info, het tot stand komen van een dergelijk verdrag kent vier stadia:

  1. Uiteraard wordt in eerste instantie gestart met de onderhandelingen;
  2. Vervolgens is men daadwerkelijk in onderhandeling;
  3. Dan komt de afrondende fase;
  4. En tot slot het tekenen van het verdrag.

We zeiden het al …. in sommige gevallen is het mogelijk uw bruto pensioen in Portugal netto uit te laten keren. Maar enkele dagen geleden kregen we een brief onder ogen waarin wederom werd bevestigd dat dit niet al te lang meer duren gaat.

De kamerbrief d.d. 22 april 2021, staatssecretaris Vijlbrief 
In deze brief schrijft hij letterlijk en specifiek t.a.v. Portugal: Onder het bestaande verdrag kan Nederland beperkt heffen over hier gefacilieerd opgebouwde pensioenen. Nederland streeft ernaar (bij voorkeur volledige) bronheffing over pensioenen overeen te komen.

De staatssecretaris eindigt zijn brief als volgt: Met deze brief heb ik meer inzicht gegeven in de lopende verdragsonderhandelingen. In het eerste kwartaal van volgend jaar zal ik opnieuw een brief aan uw Kamer sturen. Als daartoe aanleiding is, zal ik uw Kamer uiteraard tussentijds informeren.

Bovenstaande hoeft niet te zeggen dat u hals over kop uw koffers moet pakken, maar had u verzonnen hier uw voordeel mee te doen, dan wordt het onderhand wel eens tijd actie te ondernemen, Nah, dat dus.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.