De rechtbank van Breda oordeelde onlangs dat een DGA zijn zakelijke auto voor een zogenaamd zacht prijsje mag overnemen en zo de btw te drukken.Hoe zit dat dan precies?

Factuurbedrag of taxatiewaarde?
Want welk bedrag hanteer je dan bij de aangifte omzetbelasting: het factuurbedrag of de taxatiewaarde. Dat is het factuurbedrag. In deze zaak ging het om een op de zaak aangeschafte Volvo, t.w.v. € 92.545 inclusief btw. Deze btw is volledig teruggevraagd, als voorbelasting. Na 5 jaar zakelijk en privé gebruik van deze auto door de DGA neemt hij de auto over voor € 2.654 inclusief btw. Voor het verschil tussen de verkoopprijs en de taxatiewaarde hebben bedrijf en dga voor de vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting bij de verkoop een verkapt dividend in aanmerking genomen. Hierover is dividendbelasting afgedragen en is ook inkomstenbelasting betaald.

De rechtbank oordeelt dat het om een levering onder bezwarende titel gaat, omdat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vergoeding en de prestatie, zijnde de levering van de Volvo. En daarmee is de prijs (taxatiewaarde) feitelijk niet meer relevant.

En, wat betreft misbruik van recht dan?
Geen probleem, je hebt namelijk als belastingplichtige het recht om je activiteit(en) zo te structureren dat je belastingschuld wordt beperkt. De Volvo wordt rechtstreeks geleverd tegen de overeengekomen vergoeding.

Maar die dividend dan?
De rechter oordeelde dat de dividend niet al tegenprestatie wordt gezien omdat er geen direct verband is tussen de prestatie en het dividend.

Conclusie
Een leuke aanvulling op onze serie blogs, ‘Koop en verkoop van een auto van de zaak’ en ‘Keuze stress: auto van de zaak’

Bron: Accountancy van morgen

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.