Recent weer volop in het nieuws, een verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers. Minister Karin van Gennip schreef een brief aan de Tweede Kamer met meerdere nieuwe regels om de arbeidsmarkt aan te pakken; Betere bescherming voor zelfstandigen en een verbod op nulurencontracten.

Die betere bescherming wordt in de vorm van een verplichting voor ZZP’ers gegoten om een AOV af te sluiten. Dat wordt volgens Van Gennip “een betaalbare” verzekering waarmee zelfstandigen een vangnet krijgen. Wij schreven eerder al eens een blog of je nu wel of niet een AOV zou moeten afsluiten. Lees ‘m hier nog eens terug: https://www.ligterink-dewit.nl/aov-wel-of-niet-en-waar-of-hoe-dan/. En gaan in deze blog verder in op de voor en tegen argumenten om een AOV af sluiten.

Argumenten voor:

  1. Inkomenszekerheid: als je om welke reden dan ook niet zelf voor je inkomen kunt zorgen biedt een AOV je financiële zekerheid
  2. Verplicht door opdrachtgever: in sommige branches zijn het de opdrachtgevers die jou als Zzp’er verplichten een AOV te hebben.
  3. Belastingvoordelen: De premie die je voor je AOV betaalt is aftrekbaar. 

Argumenten tegen:

  1. Geld; AOV’s zijn over het algemeen niet goedkoop. Dus als je net start of als je omzet gewoonweg niet toereikend is, kan dit een (te) grote kostenpost zijn.
  2. Beperkte dekking: niet alles wordt altijd gedekt. Het kan een soort schijnveiligheid daardoor bieden.
  3. Eigen vermogen: als je eigen vermogen hebt kan je dat ook als buffer gebruiken als je arbeidsongeschikt bent. Zeker in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Een Zzp’er is een zelfstandige zonder personeel. Die kiest bewust voor een zelfstandig-werk-bestaan. Er gaat een bepaalde betutteling uit als het een verplichting wordt vanuit de overheid. De beslissing om wel of geen AOV af te sluiten zou bij de Zzp’er moet liggen. Toch?