Uitkering voor (partner) zwangere zelfstandige
De column op 6FM in Business

Elke zelfstandige weet dat hij of zij verantwoordelijk is voor zijn eigen inkomen. Niet kunnen werken betekent vaak geen inkomen. Voor arbeidsongeschiktheid kun je je (duur) verzekeren, maar als je niet kunt werken omdat je zwanger bent, wordt dat meestal niet door deze verzekering gedekt.
Maar gelukkig is er de ZEZ, de Zelfstandig en Zwanger regeling.
Op grond van deze regeling, die uitgevoerd wordt door het UWV, kan een zwangere zelfstandige, maar ook de zwangere meewerkende partner van een zelfstandige, een uitkering aanvragen.

Voorwaarden:
– Je moet (natuurlijk) zwanger zijn
– Je moet zelfstandige zijn, met of zonder personeel (ook de directeur-grootaandeelhouder komt in aanmerking) of beroepsbeoefenaar (zoals alphahulp, thuiswerker of freelancer)

De uitkering is nooit meer dan het minimumloon, maar werk je minder dan 1225 uur per jaar binnen je onderneming, dan is de hoogte van de uitkering ook nog afhankelijk van het inkomen dat je in het jaar voorafgaande aan het jaar van aanvraag hebt gewerkt. De uitkering duurt maximaal 16 weken en kan ingaan tussen de zesde en tweede week voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

ECHTER ….. Heeft u kinderen tussen de 9 en 16 jaar oud en was u bij hun geboorte zelfstandige, dan bestaat er de kans dat we met terugwerkende kracht een uitkering kunnen aanvragen. Wil je geen omkijken hebben naar de aanvraag van deze uitkering, laat ons die dan voor je verzorgen. Zo kun jij je volledig richten op je onderneming of zwangerschap.

Niet voor niets roepen wij vaak, dat onze adviezen niet klakkeloos gekopieerd kunnen worden. Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.
……. een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.