Het officiële antwoord op bovenstaande vraag is  … de waarde van een bedrijf bereken je met behulp van de DCF-Methode, ofwel Discounted Cashflow, of de contante waarde van de toekomstige kasstromen. En, ja ik weet, dit zegt u nog altijd, heeeelemaal niets. Vrij vertaald … Een gulden vandaag is meer waard dan een gulden morgen.

Wanneer is deze vraag überhaupt interessant? Uiteraard bij de verkoop van, maar ook, wellicht nog veel belangrijker, bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst tussen 2 of meer toekomstige eigenaren van een bedrijf. Want, de belangrijkste paragraaf in deze overeenkomst is de exit. Lees … de manier waarop aandeelhouders uit elkaar te gaan. Sluit deze overeenkomst ook VOOR de start, want du moment er gelazer is, is het echt te laat.

Naast de DCF-Methode zijn er meer grovere waarderingsmethodes vuistregels / multiples. In de praktijk van het midden- en kleinbedrijf worden vuistregels (ook wel multiples genoemd) veel toegepast om te bepalen: wat is een bedrijf waard? Het gaat daarbij om formules als:

  • 0,75 – 1,2 x de jaaromzet
  • 4-6 x de nettowinst
  • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
  • 3 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
  • 4 x EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
  • Deze lijst is oneindig aan te vullen met andere waarden en andere variabelen, zoals een bedrag per vaste klant of abonnee.

Multiples hebben voordelen (lekker makkelijk) maar kennen uiteraard ook nadelen. Het is wel heel makkelijk. Bijkomend nadeel, naarmate je lager in de P&L geraakt, ontstaat er meer en meer ruimte voor interpretatie. Want, wellicht een desillusie, Accountancy is geen exacte wetenschap. Afhankelijk van de persoon die samenstelt, komt er dus echt een ander getal uit.

Dit gezegd hebbende, ga ik het nu compleet onderuit halen. Immers vragen is 1, krijgen is twee. Dus blijft er 1 echte wetmatigheid over. Dat is, gooi het op marktplaats, krijg je geen bod, dan zal het blijkbaar toch geen waarde hebben. Want, ja, er zijn bedrijven die compleet onverkoopbaar zijn. Nah, dat dus.