De TVL voor ondernemers uit álle sectoren
Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode (Q4 2020) van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Nieuw is dus dat bedrijven voor subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben; álle SBI-codes komen in aanmerking. Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL.

Wie kan de TVL aanvragen?
De TVL is er voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben. De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.

Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen.

Wat zijn de wijzigingen?
De belangrijkste verschillen met de eerdere subsidieperiode zijn:

  • Voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020) komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren met alle SBI-codes in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).
  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
  • Voor TVL Q4 2020 (oktober t/m december) geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

Aanvullend pakket voor de Horeca (van € 2500) en de evenementenbranche.
Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf medio november kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie. Deze 1-malige subsidie zal ca. 2,75% van de omzetderving bedragen, hetgeen gemiddeld neerkomt op zo een € 2500.

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar. Gemiddeld komt dit neer op zo een € 14.000.

Time-out arrangement (TOA)
Het TOA moet ondernemers helpen onderhandse akkoorden met schuldeisers eenvoudiger tot stand te laten komen. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort van winterslaap te gaan waarmee levensvatbare bedrijven niet onnodig failliet gaan. De nadere uitwerking van de TOA volgt nog maar dient uiterlijk 1 januari 2021 in werking te treden.

Hoe aan te vragen?
U kunt de TVL binnenkort aanvragen via de website www.rvo.nl/tvlDeze tool wordt zsm aangevuld met SBI-codes voor wat betreft de aanvullende horeca-subsidie.

Mocht u hier nu niet uitkomen, geef ons dan even een belletje, vragen wij het voor u aan.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.