Als je niet meer weet hoe het allemaal werkt, kunnen wij je dat niet kwalijk nemen. Het is eigenlijk ook gewoon één grote puinhoop. We gaan in ieder geval de situatie tot nu toe uitleggen. Om schijnzelfstandigheid, d.w.z. dat mensen die officieel zzp’er zijn, verkapt in dienst zijn bij een opdrachtgever, wordt door de overheid gezocht naar een oplossing. Bij schijnzelfstandigheid is er bijvoorbeeld een verhouding tussen de zelfstandige en de opdrachtgever van baas & werknemer. Hierbij vertelt de opdrachtgever (/baas) precies wat de zelfstandige (/werknemer) moet doen. Maar de zelfstandige wordt als freelancer betaald. Vooral voor de opdrachtgever biedt een dergelijke constructie (belasting)voordelen.

Door de enorme toename van zelfstandigen de afgelopen jaren, zijn ook het aantal schijnzelfstandigen toegenomen. Daar wil de politiek iets aan doen. In eerste instantie moest je als zelfstandige in het bezit zijn van een zogenaamde VAR-verklaring. Hiermee toonde je aan dat er geen dienstbetrekking was tussen jou en de opdrachtgever. Deze VAR-verklaring werd 1 mei 2016 afgeschaft omdat het in de praktijk voor de belastingdienst moeilijk te controleren was. Heel handig, zonder goede opvolger.

De nieuwe wet, Wet DBA, moest een nieuw systeem met modelovereenkomsten vormen. Omdat er geen gezagsverhouding mag zijn, moet dat op een of andere manier vastgelegd worden. Maar het controleren ervan blijkt erg moeilijk. Ook bij de wet DBA bleek er veel onduidelijkheid. Modelovereenkomsten voldeden vaak niet aan een juiste omschrijving. En de belastingdienst keurde vanuit hun oogpunt ook vaak overeenkomsten af. DBA …mislukt.

Nu heeft het kabinet Rutte 3 weer een nieuwe methode aangekondigd: de opdrachtgeversverklaring. ‘Het is belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie.’ Met deze nieuwe verklaring kan de opdrachtgever online het soort arbeidsrelatie aangeven dat hij heeft met de zelfstandige in kwestie. De criteria moeten helder en duidelijk meetbaar zijn. Op deze manier wil het kabinet meer duidelijkheid scheppen over wanneer je echt zzp’er bent of wanneer het een verkapt dienstverband is. En dus schijnzelfstandigheid zien te voorkomen.

Maar….hahaha…dit is tot nu toe slechts een voornemen dat in het regeerakkoord staat. En het zijn dus nog geen ingevoerde definitieve maatregelen. Dus ga gewoon lekker door als zelfstandige met ondernemen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij een vervolg schrijven!

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.