Wat is er aan de hand?
Van de vorige week aangekondigde Covid-19 compensatie maatregelen is zoals te verwachten bovengemiddeld gebruik gemaakt. Om die reden hebben de 3 ministers én 2 staatssecretarissen gisteren aanvullende vereenvoudigde maatregelen gecommuniceerd. Omdat de brief nu 16 pagina’s omvat, hebben we deze onderstaand samengevat. Let wel, #managenexpectations, heel veel concrete houvast is er nog altijd niet. En hoewel de telefoon hier momenteel roodgloeiend staat, zijn we hier op kantoor “still-going-strong” om u in deze lastige Covid-19 tijd  zo goed mogelijk te helpen.

Welke maatregelen hebben we het over?
We hebben te maken met een nieuwe werkelijk, zo schrijven de kabinetsleden, waarbij het primaire doel is, banen te behouden en te ondersteunen bij acute problemen. Het nieuwe noodpakket geldt in eerste instantie voor 3 maanden, die met nog eens 3 maanden verlengd kan worden.

  1. Werktijdverkorting (wtv) voor personeel ingetrokken

Deze bestaande maatregel, waarvan vorige week de regels werden versoepeld en waar de afgelopen jaren een paar honderd keer gebruikt werd, is deze week volledig overspoeld. Deze regel is daarom per gisteren ingetrokken en wordt vervangen door een Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Heeft u te maken met een omzetdaling van ten minste 20%, dan kan met terugwerkende kracht naar 1 maart voor 3 maanden via het UWV een equivalent (met een maximum van 90%) tegemoetkoming loonkosten worden aangevraagd. Personeel blijft nu dus in dienst bij werkgever en soupeert dus ook geen WW-rechten op. Alle eerder ingediende wtv-verzoeken worden via deze regeling behandeld waarbij personeel tijdens deze periode ook niet mag worden ontslaan om bedrijfseconomische gronden. Het UWV verstrekt een voorschot en controle vindt achteraf plaats.

Tijdelijke ondersteuning ZZP’ers
Via de gemeente kan deze groep binnenkort een aanvullende uitkering levensonderhoud (maximaal € 1500 per maand) en/of bedrijfskapitaal (lening maximaal € 10.157) aanvragen. Deze versoepelde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) regeling is nog in ontwikkeling en moet het inkomen aan gaan vullen tot het sociaal minimum.

Hogere premie Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
In deze wet zit een ‘boete’ opgenomen voor deeltijdwerknemers die toch meer dan 30% overwerk maken, deze regeling zal soepeler uitgevoerd worden. Hoe precies volgt later.

Noodloket
Voor ondernemers die hun omzet vrijwel volledig hebben zien verdampen, met een fysieke vestiging buitens huis zullen een beroep kunnen gaan doen op een forfaitair bedrag à € 4000. Ook hiervoor geldt, dat deze regeling nog nader uitgewerkt wordt.

  1. Liquiditeitssteun d.m.v. uitstel belasting betalen bij Belastingdienst

Ondernemers kunnen bij de belastingdienst schriftelijk een verzoek uitstel betaling belastingen (IB, VpB, OB en LB) aanvragen. Ook hiervoor geldt, dat de exacte uitvoering nog nader uitgewerkt dient te worden. Na ontvangst zet de BD de invordering stil. De beoordeling vindt later plaats, waarbij de huidige eisen blijven gelden. Ook zullen verzuimboetes als gevolg van te late betaling on hold komen te staan. Tenslotte kunt u vragen om een verlaging van de voorlopige aanslag 2020. Hierin dus weinig nieuws ten opzichte van vorige week.

Borgstelling MKB-krediet (BMKB)
Ook ten aanzien van deze regeling heeft het kabinet geen nieuwe update te melden ten opzichte van vorige week. Wel krijgen we nu al via klanten te horen, dat banken hier intern bijzonder strakke regels en procedures hanteren en dus niet 123 toegekend worden. Voor leningen die via Qredits lopen kan een verlaging rente aangevraagd worden.

 

CONCLUDEREND
In plaatst van 6 hebben we een week later nu een brief van 16 pagina’s mogen ontvangen. Maar heel veel meer is er feitelijk niet concreet en duidelijker geworden. Ja, de wtv is vervallen. Ja, de eerdere regels gelden nu voor alle bedrijven inclusief groot en ZZPers. En ja, we begrijpen, dat misbruik voorkomen dient te worden. Maar zelfstandig ondernemers zitten NU NU NU in de  Covid-19 problemen en hebben NU hulp nodig.

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.