Wij schreven u reeds eerder
We zijn een maand verder, want het is sedert medio maart, dat ook ons land in de ban van het Covid-19 virus is. De impact op de economie in het algemeen is enorm en die van het MKB in het bijzonder leidt tot radeloze ondernemers. Gelukkig ziet onze regering dat ook in en tracht de gevolgen waar mogelijk te verzachten. Aangekondigde maatregelen worden uiteraard weloverwogen genomen, voor zover dat mogelijk is onder de huidige tijdsdruk. Waar achteraf blijkt, dat maatregelen beter hadden gekund volgt een aanpassing. Zo ook gisteravond 7 april. Minister Wiebes en Staatsecretarissen Keijzer en Vrijbrief stuurden een brief naar de 2e kamer met daarin een uitbreiding ondersteuning ondernemers.

Wederom verdere uitbreiding SBI Codes TOGS (gift € 4.000)
Het kabinet heeft gisteren besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Voor de volledige lijst, met uitbreiding SBI Codes, zie onderaan deze blog.

De TOGS kent een uitbreiding volgens een 3-tal modules:

  • Voor de Module 1 sectoren gelden de eerdere regels.
  • Voor de toeleverende ondernemers met de SBI Codes uit module 2 geldt een aanvullend criterium. Van deze ondernemers wordt gevraagd te verklaren, dat 70% van hun omzet komt uit Module 1 sectoren.
  • Voor de zorgondernemers uit de Module 3 sectoren, geldt ook een aanvullende verklaring. Zij dienen te verklaren in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds via de continuïteitsbijdrage zijn vergoed.

Hier vraagt u TOGS aan, houd uw E-Herkenning bij de hand

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure

Let wel …. Het is druk, verwacht niet dezelfde dag centen op uw bank. Sedert dit loket haar virtuele deuren opende, zijn er 70.000 aanvragen ingediend. 21% van deze aanvragen waren gisteren toegekend. 

Maatwerk voor het bedrijf aan huis en registratie onder verkeerde SBI Code
De TOGS gaat uit van een fysieke inrichting anders dan het woonadres. Het kabinet realiseert zich dat er bedrijven “aan huis” zijn, die toch met aanzienlijke vaste lasten (niet zijnde personeel) te maken hebben. Als voorbeeld wordt in de brief naar de 2e kamer, de manege aan huis genoemd. Voor deze ondernemers kan de TOGS worden aangevraagd met een aanvullende verklaring.

De TOGS gaat tevens uit van een zogenaamde SBI Code bij de KvK. De afgelopen periode heeft uitgewezen, dat er bedrijven zijn, die feitelijk onder een verkeerde SBI-Code geregistreerd staan. Ondernemers, die dit betreft en toch in aanmerking wensen te komen voor de TOGS kunnen dit melden bij de RVO, waarna de aanvraag individueel behandeld zal worden.

Valt er meer te verwachten?
Ja, we zeiden het reeds in de inleiding, maatregelen worden aangepast, zodra achteraf blijkt, dat het beter had gekund, de schrijvers eindigen de brief dan ook met de opmerking, dat ook de NOW waarschijnlijk verder versoepeld zal worden. U kent ons inmiddels, zodra er nieuws te melden is, kunt u van ons een update verwachten.

Let wel 1, we proberen u hier zo volledig mogelijk te informeren waar mogelijk. Dat kan uiteraard niet voor de volle 100% al was het maar dat we een selectie maken die gebaseerd is op onze clientèle, MKB ondernemers. Denk hierbij aan onderwerpen die de landbouw, energiebedrijven en Tech Start Ups betreffen.

Let wel 2, de regeling Covid verzachtende maatregelen zijn onder de nodige tijdsdruk tot stand gekomen. De kans op misbruik is daarmee groter dan normaal. Achteraf zal dan ook worden gecontroleerd in hoeverre van misbruik sprake is geweest.

 

AANVULLENDE SBI CODES

SBI-code Omschrijving activiteit Module 1
47.21 Winkels in aardappelen, groenten en fruit
47.22.1 Winkels in vlees en vleeswaren
47.22.2 Winkels in wild en gevogelte
47.23 Winkels in vis
47.24.1 Winkels in brood en banket
47.24.2 Winkels in chocolade en suikerwerk
47.25 Winkels in dranken
47.26 Winkels in tabaksproducten
47.29.1 Winkels in kaas
47.29.2 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
47.29.3 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
47.29.9 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
47.81.1 Markthandel in aardappelen, groenten en fruit
47.81.9 Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen
49.32 Vervoer per taxi
50.30 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
55.20.1 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
55.20.2 Jeugdherbergen en vakantiekampen
55.30 Kampeerterreinen
56.29 Kantines en contractcatering
77.22 Videotheken
85.51.1 Zeil- en surfscholen
85.51.9 Overig sport- en recreatieonderwijs
91.01.1 Openbare bibliotheken
91.01.2 Kunstuitleencentra
91.01.9 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven
91.03 Monumentenzorg
91.04.1 Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen
91.04.2 Natuurbehoud
93.19.2 Hengelsport
93.19.3 Verzorgen van vistochten
93.19.9 Overige sportactiviteiten (rest)
93.29.1 Jachthavens
93.29.9 Overige recreatie (rest)(geen jachthavens)
95.11 Reparatie van computers en randapparatuur
95.12 Reparatie van communicatieapparatuur
95.21 Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)
95.22 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten
95.23 Reparatie van schoenen en lederwaren
95.24 Reparatie en stoffering van meubels
95.25 Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
95.29 Reparatie van overige consumentenartikelen
96.01.1 Wasserijen en linnenverhuur
96.01.2 Chemische wasserijen en ververijen
96.01.3 Wassalons en -verzendinrichtingen
96.09 Overige dienstverlening (rest)

 

SBI-code Omschrijving activiteit Module 2
46.22 Groothandel in bloemen en planten
46.23.2 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren
46.24.1 Groothandel in huiden en vellen
46.24.2 Groothandel in leer en halffabrikaten van leer
46.31.1 Groothandel in groenten en fruit
 46.31.2 Groothandel in consumptieaardappelen
 46.32 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)
 46.33.1 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten
46.33.2 Groothandel in eieren
46.34 Groothandel in dranken (geen zuivel)
46.36 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
46.37 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
46.38.1 Groothandel in snacks
46.38.2 Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren
46.38.3 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
46.38.4 Groothandel in bakkerijgrondstoffen
46.38.9 Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (rest)
46.39 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
46.41.1 Groothandel in kledingstoffen en fournituren
46.41.2 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
46.42.1 Groothandel in bovenkleding
46.42.2 Groothandel in werkkleding
46.42.3 Groothandel in onderkleding
46.42.4 Groothandel in schoenen
46.42.5 Groothandel in modeartikelen
46.42.9 Groothandel in textielwaren algemeen assortiment
46.43.1 Groothandel in witgoed
46.43.2 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)
46.43.3 Groothandel in audio- en videoapparatuur
46.43.4 Groothandel in fotografische artikelen
46.43.5 Groothandel in beeld- en geluidsdragers
46.43.6 Groothandel in optische artikelen
46.44.1 Groothandel in glas, porselein en aardewerk
46.47.1 Groothandel in huismeubilair
46.47.2 Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking
46.47.3 Groothandel in verlichtingsartikelen
46.48 Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken
46.49.1 Groothandel in fietsen en bromfietsen
46.49.2 Groothandel in watersportartikelen
46.49.3 Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)
46.49.4 Groothandel in speelgoed
46.49.5 Groothandel in muziekinstrumenten
46.49.6 Groothandel in sportartikelen (geen watersport)
46.49.7 Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)
46.49.8 Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk
46.49.9 Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest)
46.51 Groothandel in computers, randapparatuur en software
46.52 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
46.65 Groothandel in bedrijfsmeubels
46.66 Groothandel in kantoormachines (geen computers)
46.90.1 Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
49.39.1 Ongeregeld personenvervoer over de weg
52.21 Dienstverlening voor vervoer over land
52.22 Dienstverlening voor vervoer over water
52.23 Dienstverlening voor de luchtvaart
59.11.1 Productie van films (geen televisiefilms)
59.11.2 Productie van televisieprogramma’s
59.12 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie
59.13 Distributie van films en televisieproducties
59.20 Maken en uitgeven van geluidsopnamen
74.20.1 Fotografie
74.20.2 Ontwikkelwinkels
74.20.3 Ontwikkelcentrales
74.30 Vertalers en tolken
77.11.1 Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)
77.12 Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen en campers
77.21 Verhuur van sport- en recreatieartikelen
77.29.1 Verhuur van leesportefeuilles
77.29.2 Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen
77.29.9 Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)
77.33 Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
77.34 Verhuur en lease van schepen
77.35 Verhuur en lease van vliegtuigen
77.39.1 Verhuur van automaten
77.39.9 Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen neg (geen automaten)
78.20.1 Uitzendbureaus
78.20.2 Uitleenbureaus
79.90 Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
80.10 Particuliere beveiliging
81.10 Facility management
85.59.2 Bedrijfsopleiding en -training
85.60 Dienstverlening voor het onderwijs

 

SBI-code Omschrijving activiteit Module 3
86.10.4 Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
86.22.2 Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
86.23.1 Praktijken van tandartsen
86.23.2 Praktijken van tandheelkundig specialisten
86.91.1 Praktijken van verloskundigen
86.91.2 Praktijken van fysiotherapeuten
86.91.3 Praktijken van psychotherapeuten en psychologen
86.91.9 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.