Eerder schreven wij
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers, bepaald op basis van hun SBI-code (zie verderop in deze blog).

Hoe werkt dit in de praktijk
U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen. Weet wel dat u niet de enige bent en de site al regelmatig vastgelopen is. Klik op onderstaande link:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

 Wat kan ik voorbereiden alvorens de aanvraag in te dienen?
Alvorens u de aanvraag indient, zorg er dan voor dat u onderstaande informatie bij de hand heeft.

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Vastgestelde SBI-Codes

55.10.1 Hotel-restaurants
55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden
56.10.1 Restaurants
56.10.2 Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.
56.21 Eventcatering
56.30 Cafés
59.14 Bioscopen
79.11.1 Reisbemiddeling
79.11.2 Reisorganisatoren
82.30 Organiseren van congressen en beurzen
85.52.1 Dansscholen
85.52.2 Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
85.53 Auto-en motorrijscholen
90.01.1 Beoefening van podiumkunst
90.01.2 Producenten van podiumkunst
90.01.3 Circus en variété
90.02 Dienstverlening voor uitvoerende kunst
90.04.1 Theaters en schouwburgen
90.04.2 Evenementenhallen
91.02.1 Musea
91.02.2 Kunstgalerieën en –expositieruimten
92.00.1 Casino’s
92.00.9 Exploitatie van speelautomaten
93.11 Sportaccommodaties
93.12.1 Veldvoetbal
93.12.2 Veldsport in teamverband (geen voetbal)
93.12.3 Atletiek
93.12.4 Tennis
93.12.5 Paardensport en maneges
93.12.6 Wielersport
93.12.7 Auto- en motorsport
93.12.8 Wintersport
93.12.9 Overige buitensport
93.13 Fitnesscentra
93.14.1 Individuele zaalsport
93.14.2 Zaalsport in teamverband
93.14.3 Kracht- en vechtsport
93.14.4 Bowlen, kegelen, biljarten e.d.
93.14.5 Denksport
93.14.6 Sportscholen
93.14.9 Overige binnensport en omnisport
93.15.1 Zwem- en onderwatersport
93.15.2 Roei- kano- zeil- en surfsport e.d.
93.19.5 Organiseren van sportevenement
93.21.1 Pret-en themaparken
93.21.2 Kermisattracties
96.02.1 Haarverzorging
96.02.2 Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting
96.04 Sauna’s, solaria, baden e.d.

 

Veel succes!

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.