Omzetdaling? NOW aanvragen via UWV

Omzetdaling? NOW aanvragen via UWV

Eerder schreven wij – Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid Heeft u te maken met een omzetdaling van ten minste 20%, dan kan, met terugwerkende kracht naar 1 maart, voor 3 maanden via het UWV een equivalent (met een maximum van 90%) tegemoetkoming loonkosten...