Eerder schreven wij – Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Heeft u te maken met een omzetdaling van ten minste 20%, dan kan, met terugwerkende kracht naar 1 maart, voor 3 maanden via het UWV een equivalent (met een maximum van 90%) tegemoetkoming loonkosten worden aangevraagd. Personeel blijft dus in dienst bij werkgever en soupeert dus ook geen WW-rechten op. Eerder ingediende werktijdverkorting (wtv)-verzoeken worden via deze regeling behandeld waarbij personeel tijdens deze periode ook niet mag worden ontslaan om bedrijfseconomische gronden. Het UWV verstrekt een voorschot en controle vindt achteraf plaats.

Het aanvraag loket is sedert vanochtend geopend
Alvorens u de aanvraag indient, zorg dan dat u de nodige voorbereiding heeft getroffen.

  • Uw loonheffingennummer
  • Het zaaknummer van uw eerder ingediende wtv-verzoek (indien van toepassing)
  • Een printer en een scanner om het formulier te kunnen ondertekenen
  • De 3 maanden, waarover u omzetverlies verwacht (mrt/apr/mei)
  • Het percentage van de omzetdaling (ten minste 20%)
  • Een foto van een afschrift van het bankrekeningnummer dat bij de BD bekend is

Zodra u deze informatie heeft verzameld, log dan pas in via onderstaande link.

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

Succes!

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.