Het besparen en/of voorkomen van belasting is vaak zo raar eenvoudig, dat je denkt, waarom heeft niemand me dit eerder verteld? Ter voorkoming van dit verwijt houden wij de actualiteit op dit gebied bij om deze vervolgens met u te kunnen delen. In dit geval gaat het over schenkbelasting… 

De casus

Even terug kwamen we onderstaande casus in DFT tegen die we u niet willen onthouden. Er zijn manieren om erf- en schenkbelasting te besparen, een daarvan is de papieren schenking. Nadeel is dat daarvoor een dure gang naar de notaris nodig is. Een ouder paar dat hiervoor een truc had bedacht, heeft nu in hoger beroep gewonnen van de Belastingdienst. Hoe was dit paar de Belastingdienst te slim af? Eigenlijk heel eenvoudig. Het stel liet vijf giften in één keer vastleggen bij de notaris, en plaveit hiermee mogelijk de weg voor andere gulle ouders.

Laten we beginnen bij het begin: Wat is eigenlijk een papieren schenking?

Bij een papieren schenking geef je een bedrag niet echt, maar leg je dat vast als schuld. Een voordeel daarvan is dat je zo toch gebruik kunt maken van de schenkingsvrijstelling, ook al kun je niet echt schenken omdat je vermogen bijvoorbeeld in de stenen zit.

Ieder jaar mag je namelijk een bedrag belastingvrij schenken, in 2022 mogen ouders hun kind op jaarbasis maximaal € 5.677 belastingvrij geven. Wie jaarlijks dat maximale bedrag op papier schenkt, verkleint alvast belastingvrij de erfenis (en dus de aanslag erfbelasting). 

De Belastingdienst stelt wel eisen aan een dergelijke schenking. Zo moet een notaris een akte passeren waarin de schenking is vastgelegd. Ook moet er jaarlijks 6% rente over het geschonken bedrag worden betaald. Die rentebetaling is belastingvrij.

Welke truc hadden die ouders dan bedacht?

Zij hadden in 2013 een afspraak bij de notaris. Daar lieten zij hem vijf akten passeren voor een papieren schenking: één voor 2013, en voor 2014, 2015, 2016 en 2017 ook telkens eentje. Ieder jaar schonken ze op papier €10.000 aan hun kind, op voorwaarde dat zij in dat jaar nog zouden leven.

Een afspraak bij de notaris om één akte te passeren kost zo’n € 600, voor vijf tegelijk zullen de ouders een paar honderd euro meer hebben betaald. „Het is iets meer werk, maar toch ook voor een groot deel copy-paste. Het voordeel om meerdere schenkingen tegelijk te doen is duidelijk.”

En de Belastingdienst vond dat goed?

Nee. De belastinginspecteur zag de vijf schenkingen, waarvan de akten op dezelfde dag gepasseerd waren, als één schenking. Hij stuurde een aanslag schenkbelasting van € 8.969. De ouders maakten daar bezwaar tegen, dat werd afgewezen. Van de rechter in Breda kregen zij in 2020 niettemin gelijk. De fiscus ging in hoger beroep, maar ook het hof van Den Bosch geeft de Belastingdienst ongelijk, blijkt deze week. Volgens de rechters moeten de vijf akten wel als vijf afzonderlijke schenkingen worden gezien, en geldt voor ieder jaar opnieuw de schenkingsvrijstelling. Let wel, de Belastingdienst kan nog in cassatie gaan en dan zal de Hoge Raad zich moeten uitspreken.

Tot slot….

Deze notaris heeft het geprobeerd met vijf schenkingen. Maar gezien de argumentatie van de rechter en het hof lijkt er geen beperking, Kortom, je zou dus ook dertig schenkingen in één keer kunnen vastleggen, zelfs voor de maximale schenkvrijstelling die er in het jaar van de schenking geldt. Maar nogmaals je moet er wel rekening mee houden dat je ieder jaar die 6% rente betaalt. Dat kan aardig in de papieren gaan lopen. Nah, zo eenvoudig kan het zijn dus.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.