PERSBERICHT

Ligterink & De Wit en VZZP sluiten eindejaar deal

Naarden, 22 december 2013

Leden van de VZZP kunnen vanaf 2014 hun hele administratie voordelig uitbesteden. Door samenwerking met administratiekantoor Ligterink & De Wit uit Naarden krijgen de leden van de VZZP zo meer tijd voor hun kerntaken: het verwerven en uitvoeren van opdrachten. Ook advies in belastingzaken is onderdeel van deze samenwerking.

Beide partijen vinden het belangrijk dat ook startende zzp-ers de mogelijkheid hebben om administratie uit te besteden aan een professioneel administratiekantoor. Lars van Loon van kantoor Ligterink & De Wit: “Veel starters bezuinigen op zaken waarvan zij denken dat ze die zelf kunnen doen. Dat betreft vaak zaken als administratie, Btw-aangifte en in mindere mate de jaarlijkse belastingaangifte. In de praktijk kost juist administratie hen evenredig veel tijd”. Johan Schouten van de VZZP weet uit ervaring dat starters gemiddeld twee uur per week besteden aan de boekhouding. “Wanneer die uren worden omgezet in declarabele uren komt dat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede en zijn bovendien de kosten voor het uitbesteden van de boekhouding snel terugverdiend. Boekhouden is nou eenmaal niet de hobby van elke zzp-er.”