Tja….beste mensen….er is een regeerakkoord. Na 274 dagen is het zover. De onderhandelingen voor het te vormen kabinet Rutte IV zijn afgerond. Gestart na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Geëindigd op 15 december. Bijna 9 maanden. Uiteindelijk nog een soort vroeggeboorte ….als je denkt in termen van de geboorte van een kind;) En heel toepasselijk noemde CDA-leider Wopke Hoekstra het „een tangverlossing”. Nu het akkoord er is, denkt u natuurlijk, dan komt er nu een blog. Met de hoogtepunten. Tja….dat hadden we graag gewild.

Het regeerakkoord met als titel ‘omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’, dat nu op tafel ligt en dat als basis zal dienen voor het nieuwe kabinet bevat echter veel losse eindjes. Veel vaagheden. Geen financiële doorrekening in verband met te weinig tijd ???).  Een regeerakkoord onder financieel voorbehoud dus.

Ook zijn bepaalde zaken niet nader uitgewerkt om de Tweede Kamer, inclusief de regeringsfracties, meer ruimte te bieden om het kabinet kritisch te controleren. Het doel was ‘meer afstand tussen kabinet en coalitiepartijen’ en ‘meer ruimte voor de Kamer om invloed te hebben op het kabinetsbeleid’.

Wat er o.a. wel bekend is? 

  • Het minimumloon zal stijgen, net als de uitkeringen.
  • Rekeningrijden wordt voorbereid, maar pas na dit kabinet ingevoerd.
  • Het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs komt weer terug voor alle studenten.
  • Ze willen gezonde keuzes aanmoedigen en ongezonde keuzes ontmoedigen. De belasting op suikerhoudende dranken gaat in ieder geval omhoog, net als de accijnzen op tabak. Daarnaast sturen ze aan op een suiktertaks en verdwijning van belasting op groente en fruit. Weet u nog onze blogserie over BTW Soap serie en Coca Cola subsidie afschaffen?
  • Zo goed als gratis kinderopvang, afschaffing van kinderopvangtoeslag.

Mocht u tóch graag meer hierover lezen…… het volledige regeerakkoord vindt u hier: https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst