Ook btw aftrek voor een privé auto!

Luister de column van Annamarie terug tijdens uitzending 6FM in Business op Radio 6FM ’t Gooi

De ondernemer, zijn auto en de btw

Het is alweer januari, de maand dat de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal moet worden ingeleverd. In deze laatste aangifte moet de eventuele btw correctie voor privé gebruik worden aangegeven. Maar hoe zat het ook alweer met deze regels?

Voor een ondernemer die gekozen heeft om zijn auto voor de inkomstenbelasting privé te houden, kan beslissen om de auto voor de omzetbelasting zakelijk te etiketteren en op die manier nog een deel van de betaalde btw terug te halen. Het verdient dan wel aanbeveling om de kilometerstand van de auto vast te leggen, omdat alleen op die manier de forfaitaire bijtelling kan worden voorkomen. Op deze manier is het relatief eenvoudig de BTW op bijvoorbeeld onderhoud en brandstof terug te krijgen.

OP DE ZAAK

Als de auto voor de omzetbelasting tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, dan is de btw op de aanschaf van de auto, maar ook de btw op onderhoud en brandstof aftrekbaar. Als de auto ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, dan moet er een correctie voor dit privégebruik worden toegepast. Hierbij is het van belang of er een kilometeradministratie is bijgehouden of niet.

Kilometeradministratie bijgehouden

Uit de kilometeradministratie moet in ieder geval af te leiden zijn wat de verhouding is tussen de privé kilometers en de zakelijke kilometers, waarbij rekening moet worden gehouden dat voor de omzetbelasting woon-werkverkeer als privé kilometers meetellen.
Stel dat er in een jaar in totaal 25.000 kilometer is gereden, en dat er 15.000 zakelijke kilometers zijn, dan betekent dit dat de verhouding zakelijk-privé 60%-40% is. Als er dan in het jaar € 800 btw in aftrek is gebracht over de autokosten, dan bedraagt de aan te geven btw correctie 40%, dus € 320.

Geen kilometeradministratie bijgehouden

Als uit de administratie niet is af te leiden wat de verhouding privé-zakelijk is, dan bedraagt de bijtelling voor privé-gebruik 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en bpm). Als er bij de aanschaf van de auto geen btw in aftrek kon worden gebracht (marge-auto of aankoop vanuit privé) of de auto is ouder dan vijf jaar, dan bedraagt het bijtellingspercentage 1,5%. Bij een auto met een cataloguswaarde van € 35.000 bedraagt de bijtelling dan € 945 resp. €525.
Let op! Deze forfaitaire bijtelling moet worden aangegeven, ongeacht de daadwerkelijk in dat jaar in aftrek gebrachte btw. Dit kan dus nadelig uitpakken voor een ondernemer. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als er weinig autokosten zijn terwijl er wel sprake is van een hoge cataloguswaarde) kan het dan ook aantrekkelijk zijn om de auto voor de btw privé te houden.

Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.
……. een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.