De loonkostenvoordelen (LKV) worden behandeld in de zgn. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) die sinds 1 januari 2017 van kracht is en bevat officieel volgens de Belastingdienst 4 voordelen. Te weten voor (1) oudere werknemers, (2) arbeidsgehandicapten (en herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer, dit is nummer 4 op de site van de belastingdienst maar feitelijk gelijk aan LKV arbeidsgehandicapten) en (3) jongeren met scholingsbelemmering.

Het lijkt allemaal heel ingewikkeld als je hierover leest. Het kost je minimaal 2 inktcartridges als je je hierin op de site van de belastingdienst gaat verdiepen. Maar het is écht kinderlijk eenvoudig. Daarom bespreken wij in deze blog kort de voorwaarden, de hoogte, hoe aan te vragen en het moment van uitkeren. “Een kind kan de was doen”…

De voorwaarden

Voor alle LKV geldt dat de werknemer verzekerd is voor een werknemersverzekering, hij niet ouder dan de AOW-leeftijd is en dat hij de afgelopen 6 maanden niet werkzaam is geweest bij u. De afwijkende voorwaarden voor de verschillende LKV’s zijn:

  1. De ‘oudere’ werknemer moet minimaal 56 jaar is en nu recht hebben op een uitkering, bijvoorbeeld WW.
  2. Voor de (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemer is de WIA een voorbeeld van de huidige uitkering.
  3. Voor de jongeren met een scholingsbelemmering moet u denken aan schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs of van Praktijkonderwijs met een Wajong uitkering.

Aanvragen

Voor alle LKV geldt dat u als aan de omschreven voorwaarden is voldaan, een doelgroep verklaring kunt aanvragen. Onze tip: laat de werknemer dit zelf doen bij zijn uitkeringsinstantie. Vervolgens kunt u bij uw aangifte loonheffing aangeven dat u dit LKV aanvragen wilt.  Nóg beter: stuur het aan je accountant en die regelt het verder voor u. Kleine note: per werknemer heeft u een aparte doelgroep verklaring nodig.

De uitbetaling

Als dan alles geregeld en akkoord is, volgt de uitbetaling. Geef de beschikking gewoon aan je accountant. De uitbetaling zal dan automatisch geschieden, via de belastingdienst.

De hoogte

Hoewel de hoogte en duur van het voordeel niet voor alle doelgroepen gelijk is, kan het oplopen tot 6.000 euro per jaar, tot een duur van maximaal 3 jaar. Totaal 18.000 Euro per werknemer dus …best aardig toch?

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.