Wat is er aan de hand
Wellicht heeft u iets gelezen of gehoord omtrent de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet tracht oproepkrachten (waaronder payrollers en uitzendkrachten) meer zekerheid op werk en inkomen te bieden. Werkgevers worden beloond met een lagere WW-premie voor werknemers met een zgn. vast contract. Bedrijven/sectoren, die hier gebruik van maken (zoals Horeca en Retail) zouden er goed aan doen even verder te lezen.

Arbeidsovereenkomst zonder vast aantal uren
Vandaag de dag zijn er nog veel arbeidsovereenkomsten zonder een vast aantal uur per week of maand. Dergelijke oproepkrachten, waaronder ook zij met een min-max-overeenkomst, hebben recht op een vast aantal uren per tijdvak, zodra ze langer dan een jaar in dienst zijn. Dit aanbod dient voor 1 februari te zijn gedaan.

Drie jaar, drie contracten
De huidige regel, 3 contracten in 2 jaar tijd, waarbij veel bedrijven met 8 maanden contracten werken, mag na 1 januari niet meer. Vanaf 2020 mag een werkgever 3 x opeenvolgende contracten in 3 jaar aanbieden, nogmaals, wel rekening houdend met bovenstaande alinea.

Meteen transitievergoeding
De huidige transitievergoeding gaat nu pas na 2 jaar in. Vanaf 2020 wordt deze vanaf de allereerste dag (incl. proeftijd!) berekend. Hij is weliswaar lager maar wordt wel óók over de periode voor 2020 berekend. Met andere woorden, let dus op de zgn. slapende dienstverbanden. Concreet: 1/3 maandsalaris over het 1e jaar + 1/3 jaarsalaris bij de volgende 10 jaar. Hetgeen overigens in termijn betaald mag worden.

De sectorpremie verdwijnt
De huidige sectorpremie wordt vervangen door een hoge (5%) en een lage Awf (WW) premie. De lage premie mag enkel worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Een schriftelijk (getekend) contract, met daarin een vast aantal uren. De zgn. meer-uren mogen niet meer dan 30% van het vastgelegde aantal bedragen, tenzij het een contract van min. 35 uur per week betreft. Voor stagiairs en medewerkers met een bijbaantje (jonger dan 20 jaar met max. 52 uur per maand) geldt een uitzondering.

Verruiming van de WKR
De huidige WKR van 1,2% gaat per 2020 voor wat betreft de eerste € 400k loonsom omhoog naar 1,7%. Dat is dus max. € 2000. Aan de gerichte vrijstellingen wordt de aanvraag VGG toegevoegd.

Payrolling versus uitzendkrachten
De huidige payroll constructies zullen meer conform de vaste werknemers behandeld worden, tevens arbeidsrechtelijk. Lees, dus 3 stuks in 3 jaar. Als het UZB de werving heeft verzorgd mag de uitzendwetgeving gehanteerd blijven.

Voor het overige
Naast bovenstaande zaken van materiele impact, veranderen er uiteraard nog een aantal zaken. We noemen de meest in het oog springende zaken. Per 1/7/20 wordt het geboorte verlof verruimd. De bijtelling voor de elektrische auto gaat vwb de eerste € 45k naar 8%. Het minimumloon gaat naar € 1653.6 per maand. Tenslotte, zie onderstaand voor een Checklist.

WAB-checklist voor werkgevers
wat u voor 1 januari moet doen (bron: rijksoverheid.nl)

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie

  • Als werkgever betaalt u vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

  • Vanaf 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk

  • Als payrollwerkgever moet u zorgen dat uw payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar uw payrollwerknemer werkt.

Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

  • Vanaf 1 januari krijgen payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag

  • Vanaf 1 januari moet u bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

 

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.