Okay, ok …. In het kader van een serie maatschappelijk betrokken blogs, gebaseerd op bekeken documentaires en beluisterde podcasts tijdens de vakantie of tijdens m’n dagelijkse rondje over de hei, voorlopig de laatste, dit maal de Grondwet. Wees niet ongerust, hierna gaan we ‘t gewoon weer over belastingvoordelen hebben, hoor.

Maar goed, wij leven in een land waarin discriminatie (zoals racisme) verboden is. Daar ben ik heel blij om. Ik ben blij om het feit dat mijn wieg heel toevallig in Nederland stond. Maar ik ben ook blij in een land te mogen wonen waarin vrijheid van meningsuiting een groot goed is. En toch, toch lijkt het dat je de laatste tijd steeds minder en minder kunt zeggen. Ik heb het wel eens geprobeerd een nieuwtje te delen in een Facebookgroep. De bagger die je over je heen krijgt van de groep betweters, beroepswerkelozen, mislukte levens, die per dag 12 uur gemiddeld op hun telefoon zitten etc etc verhoogt het enthousiasme niet, en toch gaan we er mee door.

Trouwens, in ons geval gaat het normaal in 99% over fiscale nieuwtjes waarvan we hopen dat de lezer er zijn voordeel mee doet. Desalniettemin zijn er dan toch individuen die denken te moeten melden, dat zij er niets aan hadden of dat het in hun specifieke geval niet werkte. Nah, in dat geval hebben we nieuws voor u: dan was die blog dus niet voor jou bedoeld, pipo!

Tot zover iets onschuldigs als reacties op een fiscale blog. Ik bedenk me wat er gebeurt als je zelf een sociaal betrokken mening uit. Ik scroll wel eens door de reacties, maar je wordt à la minute beticht van racisme of discriminatie. Gelooft u het niet? Ik zou zeggen, probeer het zelf eens, scroll eens door de reacties. Of beter nog, post zelf eens iets dergelijks op Twitter. Ik verzeker je, je kop gaat eraf.

Om die reden bedacht ik, raar eigenlijk, zit onze grondwet dan echt zo slecht in elkaar? Het lijkt immers wel alsof de individuele wetten op gespannen voet staan. Of is er toch iets anders aan de hand?

De Grondrechten
Om die reden gaan we terug naar de bron, de bron waarin de termen gedefinieerd worden, de Nedelandse Grondwet. En wel hoofdstuk 1: Grondrechten

1. Gelijke behandeling en discriminatieverbod
2. Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering
3. Gelijke benoembaarheid
4. Kiesrecht
5. Petitierecht
6. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
7. Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
8. Vrijheid van vereniging
9. Vrijheid van vergadering en betoging
10. Privacy

Art 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Nu we de definities helder voor ogen hebben, lijkt de Grondwet helemaal niet zo slecht in elkaar te zitten. Het lijkt er eerder op dat de definities worden opgerekt? Racisme claimt anno 2020 wel een heel brede definitie. Want, of het nu Carnavalsliedjes, negerzoenen of zigeunersaus betreft, de lange tenen brigade voelt zich anno 2020 wel heel snel beledigd. Dit kan ik wel zeggen, interessanter is wat mensen ervan vinden die er uitgebreider over nagedacht hebben.

Of zoals Klaas Dijkhof (VVD) het verwoordt:

“aan gekwetst zijn kun je in Nederland geen rechten ontlenen”

Of wat dacht je van US Comedian, Chris Rock:

“there is no such thing as more racism, there is just more cameras”

Helemaal leuk is het om komiek Ricky Gervais in Deadly Sirius te volgen op SiriusXM. Hierin filosofeert Ricky over grootse onderwerpen, zoals de theorie achter (stand up) comedy, wetenschap, geloof en ja ook discriminatie. PS … de aan UCL afgestudeerde filosoof Ricky Gervais kunt u wellicht ook kennen van hit series zoals The Office, After Life en Netflix specials. Even een kleine selectie:

  • je moet over elk onderwerp grappen kunnen blijven maken
  • anno 2020 moet je rekening houden met hetgeen je zegt, omdat het over 25 jaar tegen je gebruikt kan worden, hetgeen onmogelijk is
  • nowadays we only listen to reply, een mening met 50 likes maakt het nog geen feit
  • Over de hele wereld blijken er zo’n 4000 goden te zijn. Van de 4000 geloven gelovigen er in slechts 1 van hen. Atheïsten geloven er in nog net 1tje minder.
  • the fact you are offended, doesn’t mean you are right
  • evenals alcohol, zou religie tot je 18e verboden moeten worden
  • zou de humor van Eddie Murphy en Benny Hill anno 2020 nog wel kunnen?

 

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.