Investeren, de belastingdienst betaalt mee …..
Door uw investeringen dit en volgend jaar goed te plannen, kunt u optimaal profiteren van de aftrek. Voorkom bijvoorbeeld, dat u door veel kleine investeringen de drempel van € 2.300 niet haalt. Want tot eur 55.745 mag u (afhankelijk van het bedrijfsmiddel) 28% extra in aftrek brengen op het resultaat onder de noemer van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Wellicht kunt u investeringen naar voren halen, of (bij grote investeringen) deze juist te spreiden over meerdere jaren. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van meer dan € 309.693 is in 2015 namelijk helemaal geen aftrek meer mogelijk.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.

Immers, goed advies levert u per definitie meer op dan de investering.