Fiscaal voordeel innovatiekosten

Om innovaties door bedrijven te bevorderen, gebruikt de Rijksoverheid fiscale prikkels. Zo kunnen bedrijven dankzij de WBSO-regeling hun loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. Ook de nieuwe RDA-regeling en de innovatiebox stimuleren bedrijven om meer te investeren in onderzoek.

(1) De innovatiebox

Bedrijven die winst maken uit octrooien, of activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen, mogen deze winst onderbrengen in een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting: de innovatiebox. Over deze winst geldt dan een belastingtarief van 5% in plaats van 25%. De innovatiebox is bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers met een nv of een bv te stimuleren.

(2) Loonkosten (WBSO)

Dankzij de WBSO hoeven bedrijven minder loonheffing te betalen over de loonkosten. De WBSO is bedoeld voor elke onderneming die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verricht. Voor deze aftrek moet een beschikking worden aangevraagd. De WBSO is geregeld in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). De regeling komt er kort gezegd op neer dat als uw aanvraag wordt gehonoreerd, er minder loonbelasting hoeft te worden betaald. Let erop dat de aanvraag vooraf moet worden aangevraagd.

(3) de Research & Developmentaftrek (RDA)

Aftrek investeringen en exploitatiekosten innovatie (RDA) Ook met de RDA-regeling stimuleert de Rijksoverheid R&D-activiteiten voor ondernemers. Bedrijven kunnen een percentage van de kosten en investeringen voor deze R&D-activiteiten extra aftrekken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Loonkosten vallen niet onder de RDA. Daarvoor geldt de onder punt 2 genoemde WBSO.

De aftrek wordt berekend over de kosten en uitgaven voor S&O-projecten. Voor ondernemers die relatief weinig R&D-activiteiten hebben geldt een vast bedrag. Het aftrekpercentage (40%) loopt de komende jaren nog verder op, samen met de toename van het budget (€ 375 miljoen in 2013 en € 500 miljoen in 2014).

De RDA is bedoeld voor elke onderneming die in Nederland R&D verricht. Om de aanvraag en toekenning van de regeling zo makkelijk mogelijk te maken, sluit de RDA zoveel mogelijk aan bij de WBSO. Bedrijven kunnen de RDA dus tegelijkertijd met de WBSO aanvragen. Komt het bedrijf in aanmerking voor de WBSO, dan wordt ook de RDA-aanvraag beoordeeld.

Niet voor niets roepen wij vaak, dat onze adviezen niet klakkeloos gekopieerd kunnen worden. Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.
……. een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.