Nou, we gaan nog even lekker door….. de huidige stand van zaken m.b.t. steunmaatregelen Covid19… voor u op een rijtje: Bbz (was de Tozo), Tvl, NOW en bijzonder uitstel belasting. Tja….we vinden er weer van alles van natuurlijk….bijv. het niet reactiveren van de Tozo: van de zotte! Maar we beperken ons tot de feiten….deze ene keer.

Bbz (Tozo)
Sinds oktober 2021 biedt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een alternatief voor de Tozo. Ook in januari 2022 kunt u nog inkomensondersteuning (Bbz) aanvragen over december 2021. Vraagt u eind december of in januari een uitkering aan voor de maand december? Dan ontvangt u deze uitkering – als u er recht op heeft – in 2022. De uitkering voor december telt dan als inkomen voor 2022. Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

NOW
Werkgevers die loonsteun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid = NOW) willen aanvragen voor de maanden november en december van dit jaar kunnen daarvoor sinds maandag 13 december een aanvraag indienen bij UWV. Deze NOW-periode is voor 2 maanden (i.p.v. 3 maanden zoals hiervoor), de tegemoetkoming is max 85 procent en er kan een maximaal omzetverlies van 80% worden opgegeven. Oh ja het wordt nu in 1x betaald én ook bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart kunnen een aanvraag indienen. 

TVL
Ook in het 4e kwartaal is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opengesteld voor ondernemers. TVL Q4 2021 is bijna gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben t.o.v. het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Bijzonder uitstel 
Alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 ligt, hoeft u nog niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen. Daarmee voorkomt u een boete. Vanaf 1 februari 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tijdens het bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.