Heeft u in 2013 een studie of opleiding gevolgd om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten? Dan is de kans groot dat de Belastingdienst meebetaalt aan deze uitgaven.
Hoe werkt dit? Iedereen die studie kosten heeft gemaakt kan in de aangifte inkomstenbelasting deze kosten als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op zijn inkomen. Als gevolg daarvan kunt u een deel van de, bijvoorbeeld op uw loon of uitkering, ingehouden loonbelasting terug krijgen.
Heeft u zelf geen of een laag inkomen gehad, maar heeft uw fiscale partner wel een goed inkomen gehad, dan kan de teruggave wel eens oplopen tot 52% omdat uw partner dan de door u gemaakte kosten in mindering kan brengen op zijn of haar inkomen.

Zijn alle kosten aftrekbaar?

Helaas niet. Per 1 januari 2013 zijn de kosten die in aanmerking komen voor aftrek als scholingskosten, drastisch beperkt. Aftrekbaar zijn alleen nog:
• lesgeld e.d.;
• door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen;
• uitgaven voor het doorlopen van de procedure voor erkenning van elders verworven competenties (evc’s); en
• promotiekosten.
Daarnaast is er een drempel van € 250 per persoon en alleen de kosten die hier bovenuit komen zijn aftrekbaar.

Ondernemer of ZZP-er?

In dat geval zijn de kosten voor het op peil houden van uw kennis volledig als zakelijk aan te merken en daarmee 100% aftrekbaar. U heeft dus niet te maken met de beperking van de soort kosten en ook niet met de eerder genoemde drempel van € 250.

Studenten

Voor studenten met een prestatiebeurs geldt dat de ontvangen beurs eerst in mindering moet worden gebracht op de aftrekbare studiekosten. Dat betekent feitelijk dat er niet snel studiekosten over blijven voor aftrek. Maar, ontvang je van de DUO-IB-Groep een schrijven dat je beurs niet in een gift wordt omgezet? Dan mag je per studiejaar een vast bedrag met terugwerkende kracht aftrekken. Dat vaste bedrag is € 2421 per studiejaar voor wo en hbo en € 1677 voor het beroepsonderwijs (bedragen 2013).

Niet voor niets roepen wij vaak, dat onze adviezen niet klakkeloos gekopieerd kunnen worden. Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.
……. een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.