Belasting besparen door investeringen te versnellen of juist te vertragen.

Lees hier onze eindejaarstips over het besparen op belasting.

Investering worden, mogen in veel gevallen niet direct in zijn geheel ten laste van de omzet worden gebracht, waarmee de te betalen belasting wordt verlaagd.

Echter, in sommige gevallen mag u meer in aftrek brengen dan u uitgegeven heeft.

* Maak optimaal gebruik van investeringsaftrek
Beoordeel of het wenselijk is te wachten met investeringen tot na 1 januari 2015 of juist nog voor 31 december te investeren. Let wel … als tijdstip van investering geldt het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf of verbetering van het bedrijfsmiddel aangaat. Door investeringen uit te stellen ontvangt u mogelijk meer of juist minder investeringsaftrek.

* Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen
In beginsel heeft u als ondernemer recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de KIA, EIA, MIA en VAMIL .

* Waardeer activa af
Hebt u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

Niet voor niets roepen wij vaak, dat onze adviezen niet klakkeloos gekopieerd kunnen worden. Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.
……. een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.