….Kortom, doe er uw voordeel mee. Bespaar tijd en kosten. Wat is er aan de hand … Vanaf 15 november 2023 gaat het een en ander veranderen in de spelregels voor turboliquidatie, door de implementatie van de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie. Bedoeling is om schuldeisers beter te beschermen door een verplichting om altijd in bepaalde mate financiële verantwoording af te leggen bij een liquidatie.  Als gevolg van de (tijdelijke) wetsverandering zal het proces van het snel beëindigen van een rechtspersoon vanaf die datum niet langer mogelijk zijn. Dus…. als je onder de oude regels van turboliquidatie een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, wilt liquideren, dan moet je snel in actie komen.

Wat is een turboliquidatie?
Als een rechtspersoon geen baten (lees: activa) heeft op tijdstip van ontbinding, kan de zogenaamde turboliquidatie worden toegepast. Het is dan voldoende dat het besluit tot ontbinding wordt genomen en dat de ontbinding wordt opgegeven bij het handelsregister. De rechtspersoon houdt gelijk op met bestaan. En als er schulden zijn, dan kan het ook via een turboliquidatie mits er geen activa meer op de balans staan.

De nieuwe spelregels voor Turboliquidatie
Nu is het zo dat turboliquidatie nadelige gevolgen kan hebben voor de schuldeisers. Vaak worden zij plotseling geconfronteerd met het feit dat een bedrijf niet langer bestaat. En…  zij (die schuldeisers dus) hebben bij turboliquidatie geen inzicht in de afhandeling van activa. Zijn alle activa wel écht correct vereffend? Oh ja, en dan is er ook nog eens geen mogelijkheid om te verifiëren of een bestuurder opzettelijk of per vergissing bepaalde activa niet heeft gemeld… jaja….

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie, die dus ingaat op 15 november, heeft als doel om turboliquidaties transparanter te maken voor schuldeisers en het misbruik van dit proces tegen te gaan. Bestuurders van een rechtspersoon moeten namelijk verantwoording afleggen over financiële zaken bij een turboliquidatie. Binnen 14 dagen na het besluit tot ontbinding moeten zij diverse financiële documenten indienen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Daarna moeten de bestuurders de schuldeisers schriftelijk informeren over de turboliquidatie. De schuldeisers kunnen deze documenten inzien bij de KVK, waardoor zij een beter inzicht kunnen krijgen en een weloverwogen oordeel kunnen vellen over de turboliquidatie.

Maar…. let op …. deze nieuwe wetgeving is tijdelijk en zal in ieder geval 2 jaar van kracht zal zijn. Wat er daarna gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk.

Risico’s Verbonden aan Turboliquidatie
Het lijkt nu allemaal snel en eenvoudig. Natuurlijk er risico’s, die wij opmerken. Want … als achteraf blijkt dat er nog onverwachte activa opduiken of indien turboliquidatie (opzettelijk of onopzettelijk) verkeerd is toegepast, kunnen schuldeisers via de rechter om heropening van de vereffening vragen. Ook kunnen zij een faillissementsaanvraag indienen voor de al beëindigde rechtspersoon.

En in sommige gevallen kunnen schuldeisers de voormalige bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen via de rechter, als ze bewijs hebben van bewuste onrechtmatige handelingen door de bestuurder. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde schuldeisers werden bevoordeeld bij het aflossen van schulden, en dit ten nadele van anderen was die prioriteit hadden moeten krijgen. Hierbij werd dan geen rekening gehouden met de preferentie van schuldeisers. Een ander voorbeeld betreft het opzettelijk verbergen van activa door de bestuurder en toch gebruik te maken van turboliquidatie.

De nieuwe wet brengt ook specifieke risico’s met zich mee. In bepaalde scenario’s kan het Openbaar Ministerie bij de rechtbank een verbod op bestuursfuncties aanvragen. In een dergelijk geval mag de bestuurder gedurende maximaal vijf jaar geen bestuursfunctie uitoefenen binnen enige andere entiteit. Bovendien is het opzettelijk niet voldoen aan de nieuwe verantwoordingsplicht strafbaar.

Kortom, denk niet slimmer te zijn dan door dit middel te misbruiken en daarmee de crediteuren te benadelen. Niet doen. Maar die lege BV waar u toch niets meer gaat doen kost wel jaarlijks de nodige centen, die kun je langs deze weg nog even efficiënt opruimen, nah, dat dus.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.