Wellicht heeft u er rond Prinsjesdag, rond de totstandkoming van het nieuwe kabinet iets van mee gekregen. De dividendbelasting zou worden afgeschaft. Al snel bleek, dat niet slechts het gebrek aan nuance de berichtgeving beïnvloedde, helaas bleek vooral een puur gebrek aan fiscale kennis dat bijdroeg aan deze stemmingmakerij. Mensen die zich zelf heel hard journalist noemen blijken in het zelfde rijtje te passen, als de mensen die zich nog altijd zonder schaamte bankier durven te noemen.

Zonder het voorstel überhaupt te hebben gelezen kon je namelijk aan je water voelen, dat dit natuurlijk niet kan kloppen. Belastingen hebben namelijk een redelijk constante eigenschap, ze worden door de jaren heen echt niet lager of afgeschaft. Weet je waarom, Den Haag denkt eerst in uitgaven, om er vervolgens belastingen bij te verzinnen om die uitgaven deels mee te voldoen.

En elkaar maar lekker na blijven praten. Geloof je het niet? Pak de miljoenennota 1969 er eens bij en vergelijk hem enkel op hoofdlijnen met die van het afgelopen jaar. Tis gewoon te googelen hoor, let wel, de getallen zijn nog wel in guldens he.

Tot het moment, dat er op de voorpagina te lezen valt, dat 50% van de ambtenaren ontslagen kan worden omdat de regeldruk met een zelfde 50% is teruggebracht en het begrotingstekort is gedicht, zal hier en daar enkel een nuance veranderen of een verschuiving plaatsvinden, punt.

Betere koppen waren daarom geweest
• Het binnenlandse MKB draait op voor op voor afschaffing voorheffing dividendbelasting
• Buitenlandse aandeelhouders ontvangen bonus die door Nederlandse DGA betaald wordt
• Dividendbelasting wordt volledig verlegd naar box 2 IB
• Dividendbelasting wordt met 3,5% verhoogd

Enfin, Tis een vak he mannen !!!
En dan heb ik het niet over het feit of je jezelf journalist, bankier of desnoods belastingadviseur noemt. Neen, terug naar de bron, lezen wat er staat, dan je eigen oordeel vormen, in plaats van het stukje van je buurman kopiëren.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.