De Miljoenennota 2014, De stamrecht-BV, de voor- en nadelen

Het kabinet heeft gezocht naar maatregelen om enerzijds meer geld in de staatskas te laten vloeien en anderzijds om meer geld in de economie te pompen. Een van de gevonden maatregelen betreft het afschaffen van de stamrechtvrijstelling vanaf 2014 en daarnaast een eenmalige belastingkorting voor bestaande stamrecht-B.V.’s die besluiten om in 2014 in een keer de hele stamrechtverplichting uit te keren.
Maar is deze regeling wel zo voordelig?
De regeling is zo opgebouwd dat ‘slechts’ over 80% van het uitgekeerde bedrag loonbelasting moet worden afgedragen. Op het moment dat de stamrechtverplichting bijvoorbeeld € 100.000 bedraagt, betekent dit dat er geen € 52.000 loonbelasting moet worden afgedragen, maar een bedrag van
€ 41.600, een voordeel van € 10.400 (bij de berekening gaan we uit dat deze volledig in de hoogste IB schijf valt)

Tegenover dit directe voordeel staan echter een aantal nadelen. Allereerst is een groot deel van het bedrag afgedragen als loonbelasting en kan er in privé alleen nog maar met het netto ontvangen bedrag rendement worden behaald. Ook gaat het bedrag deel uitmaken van het box 3 vermogen waardoor er vermogensrendementsheffing over zal moeten worden betaald. Verder is de uitkering belast tegen de hoogste belastingschijf (52%) terwijl dit bij een uitkering verdeeld over meerdere jaren vaak tegen een lager belastingtarief plaatsvindt (voor 65-plus zelfs 19 of 24%).

In welke gevallen zou toch voor deze faciliteit geopteerd kunnen worden?
Bijvoorbeeld als er behoefte is aan liquiditeiten, of er is een schuld met een hoog rentepercentage dat middels de vrijgekomen gelden afgelost kan worden, dan kan het eventueel voordelig zijn om te kiezen voor de voorgestelde regeling. In dat geval kan de B.V. opgeheven worden en zijn er ook geen jaarlijkse beheerskosten meer.

U begrijpt dat de keuze om wel of niet gebruik te maken van dit eenmalige belastingvoordeel sterk afhankelijk is van ieders persoonlijke omstandigheden en wensen. Onze belastingadviseurs gaan graag met u over uw specifieke situatie in gesprek.