Eind november 2017 schreven we al een blog over de weg die de wet VAR inmiddels heeft afgelegd. Nee, dat heet inderdaad geen VAR meer. Nu nog wel DBA, maar in de toekomst waarschijnlijk weer anders.

Schijnzelfstandigheid

Belangrijkste uitgangspunt voor de regering is dat zij schijnzelfstandigheid tegen willen gaan. Dáár zijn de maatregelen voor bedoeld. Maar sinds het afschaffen van de VAR-verklaring, 1 mei 2016, is eigenlijk geen goede regeling meer in werking getreden die ook nog eens gehandhaafd werd. Ja we hebben nu de wet DBA, of te wel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Maar die wordt (nog) niet gehandhaafd. Huh? Ja, echt waar. De handhaving van deze wet was al opgeschort tot 1 juli 2018 en deze opschorting is nu verlengd tot 1 januari 2020…!

Handhaving

Deze datum is gekozen omdat het streven nu is de specifieke maatregelen voor de onderkant en de bovenkant van de arbeidsmarkt én de opdrachtgeversverklaring (OGV) op 1 januari 2020 in werking te laten treden. En dan meteen dus óók de handhaving daarvan.

Handhaving vond alleen plaats bij de ernstige gevallen van kwaadwillenden. “Dit zijn de kwaadwillenden die opereren in een context van opzet, fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.” Vanaf 1 juli jl. handhaaft de Belastingdienst alle kwaadwillenden.

Uurtarief

Waar gaat het nu uiteindelijk naar toe? Dat weet eigenlijk niemand precies maar het lijkt erop dat het ongeveer als volgt ingevuld gaat worden, met het uurtarief als basis:

  1. Laag uurtarief; langer dan 3 maanden een overeenkomst en een tarief tussen de 15 en 18 euro? Dan is er voor zzp’ers altijd sprake van een arbeidsovereenkomst.
  1. Midden uurtarief; Zit je boven het lage tarief? Dan moet de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring invullen. Deze geeft vooral aan de opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid over de arbeidsrelatie bij de inhuur van zelfstandige ondernemers.
  1. Hoog uurtarief; Voor de ZZp’ers aan de bovenkant van de markt, dus boven 75 euro per uur, wordt voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen een zogenaamde ‘opt-out’ ingevoerd. Opdrachtgevers kunnen zonder risico dan zo’n duurdere ZZP’er inhuren. Voorwaarde is dan wel dat de overeenkomst korter dan één jaar is.

Veel duidelijkheid & zekerheid is er dus nog niet, maar er is beweging. De regering lijkt er wel serieus mee bezig. Wij houden u op de hoogte!

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.