Financiële ondersteuning voor een langere termijn

Vrijdag 28 augustus stuurden 3 ministers samen met 3 staatssecretarissen wederom een brief naar de Tweede kamer met als onderwerp steun- en herstelpakket. In dit 3e pakket voor economie en arbeidsmarkt, krijgen ondernemers voor een langere termijn meer duidelijkheid over de financiële ondersteuning.

Hoewel deze brief meer onderwerpen behandelt, beperken we ons in deze blog tot de 4 belangrijkste regelingen die de MKB-ondernemers aangaan. Meer concreet hebben we het in deze 3e ronde over de volgende 4 regelingen: NOW, Tozo, TVL en de belastingmaatregelen.

1. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (in 3 tijdsvakken van 3 maanden)
 • Aanvragen kan vanaf 16 november via UWV
 • Let goed op de gewijzigde voorwaarden

De NOW wordt in deze 9 maanden geleidelijk afgebouwd. Denk hierbij aan een verhoging van het percentage minimale omzetverlies van 20 naar 30% vanaf 2021. Het vergoedingspercentage zal worden verlaagd naar 70% (in het 2e tijdvak) en 60% in het derde tijdvak. Daarnaast wordt wel de vrijheid gegeven de loonsom gedeeltelijk te verlagen door bijv. ontslag (om bedrijfseconomische reden) of een vrijwillig loonoffer. Bonussen en dividend blijven uit den boze.

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

 • Verlengd tot en met 30 juni 2021
 • Aanvragen per oktober, exacte datum volgt per gemeente
 • Let op de gewijzigde voorwaarden (denk aan de vermogenstoets)

Nieuw bij deze verlenging van de Tozo is, dat er naar de beschikbare geldmiddelen zal worden gekeken. Bij bank- en spaarsaldi en aandelen hoger dan € 46.520 komt u niet langer in aanmerking voor de Tozo. Dit saldo wordt achteraf en steekproefsgewijs gecontroleerd. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermde pensioenen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden blijven buiten beschouwing. Zorg dat de centen die u voor uw pensioen had gereserveerd afgeschermd zijn. Naast de inkomensondersteuning blijft ook de lening voor bedrijfskapitaal bestaan. Alwaar op de Tozo 1.0 door 374.000 zelfstandigen een beroep werd gedaan, daalde het aantal Tozo 2.0 aanvragen naar 95.000 keer. Na 1 juli 2021 is het reguliere Bbz (Besluit zelfstandigen bijstandverlening) weer van toepassing.

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

 • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (in 3 tijdsvakken van 3 maanden)
 • Aan te vragen per tijdvak, waarbij 1e tijdvak vanaf 1 oktober tot en met 29 januari 2021
 • Let op de gewijzigde voorwaarden

Ook de TVL wordt langzaam afgebouwd. U heeft minimaal € 4000 aan vaste lasten per 3 maanden (was 4) en het minimale verlies aan omzet gaat omhoog. Van 30% nu en de rest van 2020, naar 40% voor het 1e kwartaal 2021 en 45% voor wat betreft Q2 2021.  Het minimale subsidiebedrag Q4 2020 is € 1000 en max € 90k. De TVL kan naast andere regelingen aangevraagd worden. Hoewel het in deze brief nog niet concreet gemaakt is, zal het aantal sectoren dat vanaf 1 januari in aanmerking komt voor de TVL minder uitgebreid zijn dan in de 1e twee rondes.

4. Belastingmaatregelen, bijzonder uitstel

 • Aanvragen kunnen tot 1 oktober worden gedaan
 • Uitstel loopt uiterlijk t/m 31 december 2021
 • Ruime betalingsregeling (2 jaar) vanaf 1 januari 2021

Het bijzonder uitstel kan tot 1 oktober worden aangevraagd en loopt daarmee uiterlijk op 1 januari af. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 januari geen nieuwe schulden ontstaan. Vanaf januari 2021 gaat u de achterstand in max 24 gelijke termijnen terugbetalen. Mocht ook dat onhaalbaar zijn, kunt u met de Belastingdienst in overleg. De invorderingsrente blijft tot en 31 december 2021 vrijwel nihil.

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.