Wat is er aan de hand?
Wat we ook van het Corona virus vinden, een heftig griepje, de media blaast het op of de regering doet onvoldoende, de financieel economische gevolgen voor het MKB worden snel en pijnlijk zichtbaar. De omzetderving voor zover nog niet duidelijk gaat zeker impact hebben. Dat ziet de regering ook in en heeft daarom financiële compensatiemaatregelen aangekondigd als gevolg van Covid-19. Afgelopen donderdag stuurden 3 ministers een brief aan de Tweede kamer waarin zij maatregelen aankondigden die de financiële Covid-19 schade enigszins moeten compenseren.

Welke maatregelen hebben we het over?
Hoewel de brief uit zes A4-tjes bestaat, komen de maatregelen in het kort op het volgende neer, waarbij het overigens een set reeds bestaande maatregelen betreft, waarvan de regels versoepeld zijn.

  1. Werktijdverkorting

Deze maatregel betreft, zoals gezegd een reeds bestaande regeling, waar bedrijven een beroep op kunnen doen, die als gevolg van een calamiteit een verlies van werkuren hebben. De calamiteit valt buiten het reguliere ondernemersrisico, het gaat om minstens 2 en maximaal 24 weken en minimaal 20% van het personeel wordt erdoor getroffen. Medewerkers krijgen na goedkeuring van de aanvraag via het UWV een WW-uitkering. Deze rechten dienen dus wel opgebouwd te zijn. ZZP’ers bijvoorbeeld voldoen niet aan deze criteria. Voor hen bestaat de tevens reeds bestaande gemeentelijke Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Over de versoepeling van de regels met betrekking tot de Bbz wordt in de brief niets gemeld.

  1. Borgstelling MKB-krediet (BMKB)

De voorwaarden voor een BMKB waarbij de overheid garant staat voor uw krediet, worden versoepeld. Het percentage wordt verhoogd van 50 naar 75% en de termijn wordt verlengd. Via uw bank kunt u vragen om een overbruggingskrediet, opschorting bestaande aflossingen of een verruiming van uw RC-krediet. Zoals de naam doet vermoeden geldt deze regeling nadrukkelijk niet voor het grootbedrijf en natuurlijke personen.

  1. Uitstel belasting betalen

Er bestaat ook al zoiets als een verzoek bijzonder uitstel betaling belastingen (IB, VpB, OB en LB). Corona gedupeerden kunnen een schriftelijk gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling indienen. Na ontvangst zet de Belastingdienst de invordering stil. De beoordeling vindt later plaats, waarbij de huidige eisen blijven gelden. Ook zullen verzuimboetes als gevolg van te late betaling on hold komen te staan. Tenslotte kunt u vragen om een verlaging van de voorlopige aanslag 2020.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen van Covid-19 en de gevolgen hiervan op de voet en zodra er nieuws is, laten wij van ons horen.

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.