Wij schreven u reeds eerder
In deze rare tijden probeert het kabinet waar mogelijk te voorkomen en/of te verzachten, dat er massa ontslagen vallen, dat bedrijven omvallen en dat consumenten het vertrouwen in de economie verliezen. Het kabinet probeert dit onder meer te doen door liquiditeit zo veel mogelijk in de onderneming te houden.

Eén van de maatregelen is, dat u als ondernemer op een eenvoudige manier 3 maanden bijzonder uitstel belasting aanvragen kunt. Wij schreven eerder voor welke belastingen dat betreft en welke aanvulling daarop volgde (Lees dat hier terug: https://www.ligterink-dewit.nl/versoepeling-uitstel-belastingen/). We beperken ons in deze blog even tot de 4 meest voorkomende belastingen, de IB, VpB, OB en LB.

Het is voor ons onmogelijk om voor een ieder individueel dit uitstel aan te vragen. Daarom hebben we het stappenplan even op papier gezet.

Aanvragen bijzonder uitstel IB en VpB
Voor wat betreft de Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VpB) geldt het volgende. Nadat er aangifte is gedaan ontvangt u een zogenaamde aanslag. Zodra u deze heeft ontvangen, dient u in actie te komen. Dat kan schriftelijk maar het kan sedert een paar weken ook online.

Uitstel aanvragen voor de Omzetbelasting (OB) en/of de Loonbelasting (LB)
Voor wat betreft de Omzetbelasting en de Loonbelasting gaat dit proces net even anders. U weet immers, voor deze 2 belastingen ontvangt u geen aanslag, nadat er aangifte is gedaan. Als u ook voor deze twee vormen van belasting bijzonder uitstel wilt aanvragen, dan is het een kwestie van deze belasting niet betalen. Aansluitend krijgt u een zgn “Naheffingsaanslag”. Zodra u deze heeft ontvangen dient u in actie te komen. Dat kan schriftelijk maar het kan sedert een paar weken ook online. Omdat deze naheffingen nu beginnen binnen te druppelen, leek het ons tijd nog even de aandacht op dit proces te vestigen.

Schriftelijk aanvragen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/schriftelijk-bijzonder-uitstel-van-betaling-aanvragen

Online aanvragen m.b.v. DigiD
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.