Wij schreven u reeds eerder
We zijn een maand verder, want het is sedert medio maart, dat ook ons land in de ban van het Covid-19 virus is. De impact op de economie in het algemeen is enorm en die van het MKB in het bijzonder, waarbij gesteld mag worden dat deze crisis leidt tot radeloze ondernemers. Gelukkig ziet onze regering dat ook in en tracht de gevolgen waar mogelijk te verzachten.

Een maand crisis heeft tegelijkertijd geleid tot een volkomen nieuw vocabulaire aan afkortingen. We merken dat dit, naast de al ellenlange brieven aan de 2e kamer, het zicht op het bos door de bomen er niet eenvoudiger op maakt. Kortom, in deze blog even de meest gebruikte afkortingen.

Welke afkortingen worden gebruikt en wat betekenen ze?
TOGS – Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

TOZO – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  • Voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Bbz – Besluit bijstandverlening zelfstandigen

  • De TOZO-regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoef je bijvoorbeeld later niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Aanvragen gaat via uw eigen gemeente.

eHerkenning

  • eHerkenning is de manier van inloggen voor ondernemers. Hiermee logt u op één manier veilig in bij meer dan 400 organisaties. Aanvragen via https://www.eherkenning.nl De eHerkenning heeft u bv nodig bij de aanvraag TOGS.

BMKB – Borgstelling MKB Kredieten

  • Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden.

NOW – tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Wtv – Werktijdverkorting

  • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. De regeling is daarom stopgezet en vervangen door de zgn NOW.

SBI-Code

  • Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De SBI-Code heeft u nodig bij de TOGS-aanvraag.

Bijzonder uitstel belastingen

 

Afkortingen covid19 bingo

Afkortingen covid19 bingo