Nederland 5 weken in een stevige lockdown
Op maandag 14 december om 19:00 uur werd bekend dat Nederland 1,5 week voor de kerst alsnog op slot gaat, een stevige lockdown. En dat in een maand die voor vele ondernemers, omzet technisch als de belangrijkste maand van het jaar mag worden gezien.

Klein dingetje, de telefoon staat hier nog altijd roodgloeiend. Het is voor ons onmogelijk de regelingen voor een ieder afzonderlijk aan te vragen, sorry. Mocht u er met onderstaande uitleg, toch niet uitkomen, geef dan even een gil. Dan gaan we het samen doen.

Uitbreiding steunpakket
1. Op 19 december werd bekend, dat het steunpakket wordt uitgebreid voor MKB-ondernemers in de non-food detailhandel (op 15 dec SBI 47). Er komt een vergoeding voor seizoengevoelige voorraden. Winkeliers kunnen aanspraak maken op de 1-malige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (OVGD). De OVGD is vergelijkbaar met de eerder beschreven Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). De opslag is minimaal 2,8% van het omzetverlies, van tenminste 30%. Het max subsidiebedrag is € 20.160. De OVGD is een automatische aanvulling op de zgn. TVL, wordt medio januari uitbetaald en is fiscaal neutraal.

2. De TVL blijft denken in kwartalen waarbij de btw-aangiftes als onderbouwing dienen. De TVL is bedoeld voor ondernemingen die voor 15 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel stonden ingeschreven. De meeste aanvragen worden door de RVO binnen een week afgehandeld. Net als de uitbetaling van het voorschot.

3. Net als in het voorjaar geldt voor online sportlessen die sportscholen tijdens de lockdown aanbieden tijdelijk het verlaagde btw-tarief.

4. De NOW-3 kan van 15 december t/m 27 december worden aangevraagd. Zij, die NOW-2 niet aangevraagd hebben, kunnen zelf kiezen op welke datum ze de NOW-3 laten ingaan. Dat is 1 oktober, november of december.

5. Voor wat betreft de TOZO-lening kan 6 maanden uitstel van betaling worden aangevraagd. Je hoeft dan pas van 1 juli 2021 te starten met terugbetalen. Over deze periode wordt geen rente berekend en de aflostermijn wordt met een half jaar verlengd naar 3,5 jaar.

Over de zgn. evenementenmodule, denk aan waar en hoe aan te vragen is waarschijnlijk medio januari meer bekend. Deze regeling betreft Q4 2020 en Q1 2021, staat dan 4 weken open en is niet te combineren met de TVL.

Bron: rijksoverheid.nl

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.