Nederland 5 weken in stevige lockdown
We schrijven, maandag 14 december, 19:00 uur. Onze premier bevestigt hetgeen we heel de dag al te horen krijgen. Nederland gaat 1,5 week voor de kerst alsnog op slot. Een maand die voor vele ondernemers, omzet technisch als de belangrijkste maand van het jaar mag worden gezien. Ennn, dat terwijl we de weken ervoor, met de hoop op het vaccin, eigenlijk vooral bezig waren met de hoop op hetgeen vanaf half januari weer wel zou kunnen.

Om die reden leek het ons tijd voor een update, Covid-19 3.0 inmiddels dus, van de column die we eind augustus schreven. We beperken ons in deze blog tot de 4 belangrijkste regelingen die de MKB-ondernemers aangaan: NOW, Tozo, TVL en de belastingmaatregelen.

Klein dingetje, de telefoon staat hier inmiddels weer roodgloeiend. Het is voor ons schier onmogelijk de regelingen voor eenieder afzonderlijk aan te vragen, sorry. Mocht u er met onderstaande uitleg toch niet uitkomen, geef dan even een gil, gaan we het samen doen.

1. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (in 3 tijdsvakken à 3 maanden)
  • Deze tegemoetkoming loonkosten kun je aanvragen via het UWV

De NOW wordt in deze 9 maanden geleidelijk afgebouwd. Althans zo schreven we in augustus. Inmiddels weten we dat het omzetverlies niet wordt verhoogd en dat het vergoedingspercentage niet zal worden verlaagd. Daarnaast wordt de vrijheid gegeven de loonsom gedeeltelijk te verlagen door bijvoorbeeld ontslag (om bedrijfseconomische reden) of een vrijwillig loonoffer. Bonussen en dividend blijven uit den boze.

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

  • Verlengd tot en met 30 juni 2021
  • Aanvragen kan via uw gemeente
  • Let op de gewijzigde voorwaarden (denk aan de vermogenstoets)

In 1e instantie zou bij de verlenging van de Tozo naar de beschikbare geldmiddelen worden gekeken. Inmiddels is deze aanvullende eis vervallen. Na 1 juli 2021 is het reguliere Bbz weer van toepassing. De Tozo bestaat uit zowel een maandelijkse tegemoetkoming als een lening.

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten

  • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (in 3 tijdsvakken à 3 maanden)
  • Aan te vragen per tijdvak, waarbij 1e tijdvak vanaf 1 oktober tot en met 29 januari 2021
  • U kunt de TVL aanvragen via de website www.rvo.nl/tvl

Ook de TVL zou langzaam worden afgebouwd. Echter de eerdere lijst met SBI-codes is niet langer van toepassing. Heeft u te maken met een verlies aan omzet en u heeft minimaal € 4000 aan vaste lasten per 3 maanden, aantoonbaar d.m.v. een extern bedrijfspand, dan komt u voor deze regeling in aanmerking. Wel een beetje raar is de berekening van de hoogte van de vaste lasten. Deze wordt namelijk berekend aan de hand van een zogenaamd CBS percentage. Het minimale subsidiebedrag Q4 2020 is € 750 en maximaal € 90k. De TVL kan net als de andere regelingen naast andere regelingen aangevraagd worden.

4. Belastingmaatregelen, bijzonder uitstel

  • Nieuwe aanvragen en verlengingen kunnen tot 1 april via de Belastingdienst worden gedaan
  • Ruime betalingsregeling (3 jaar) vanaf 1 juli 2021

Het is de bedoeling dat er vanaf 1 april geen nieuwe schulden ontstaan. Vanaf juli 2021 gaat u de achterstand in maximaal 36 gelijke termijnen terugbetalen. Mocht ook dat onhaalbaar zijn, kunt u met de Belastingdienst in overleg. De invorderingsrente blijft tot en 31 december 2021 vrijwel nihil.

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.