Covid-19, we zijn pas halverwege, vandaar de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoewel het er af en toe op lijkt, dat het in heel de wereld weer business as usual is, zijn sommige sectoren toch echt pas halverwege deze crisis.

Concreet: kwam u 3 maanden terug in aanmerking voor de 4.000 euro TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren), dan is de kans groot dat u nu in aanmerking komt voor de zogenaamde TVL met een minimum van € 1.000 en maximum van € 50.000.

Uiteraard zijn er de nodige voorwaarden, waarvan we onderstaand de belangrijkste noemen.

 • Uw SBI-code is conform de eerder gecommuniceerde TOGS-codes (zie blog hierover: https://www.ligterink-dewit.nl/uitbreiding-tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-e-4-000/);
 • U heeft nu te kampen met minimaal 30% omzetverlies als gevolg van de Corona crisis;
 • De TVL dient afzonderlijk aangevraagd te worden, het is géén automatisme na de toekenning TOGS. Overigens is deze TOGS nu gesloten en kan niet meer aangevraagd worden.
 • Het betreft ditmaal 4 maanden, dat is de periode juni t/m september 2020;
 • Het betreft wederom een gift en is fiscaal neutraal;
 • De vaste lasten worden bepaald op basis van het gemiddelde percentage aan vaste lasten in uw sector dat volgens het CBS wordt bepaald.

Hoe vraagt u de TVL aan? Wat kan ik voorbereiden?
De aanvraag van de TVL ziet er volledig anders uit dan haar voorloper (TOGS). Zorg daarom ook, dat je onderstaande informatie hebt verzameld, alvorens je überhaupt gaat inloggen. Want zonder deze voorbereiding heeft het nul komma nul zin in te loggen.

 • Uw DigiD of e-Herkenning, dat hangt aan de KvK waarvoor u de aanvraag doet;
 • E-Herkenning niveau 1 is hierin voldoende;
 • Naw details + IBAN, waarvan u de OB betaalt;
 • De gerealiseerde Omzet 2019 Q2 en Q3 (ervan uitgaande dat u in de kwartaal aangifte zit);
 • De onderbouwing van de omzet aan de hand van de btw-aangiften over deze periodes;
 • De verwachte omzet Q2 en Q3 2020;
 • U logt in via: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl.

Aan de hand van de e-Herkenning en het IBAN-nummer waarvan u normaliter de OB betaalt, wordt het KvK-nummer achterhaald. Met het KvK weten we uw SBI-code. En met de SBI-code weten we via het CBS het gemiddelde percentage aan vaste lasten. Gecombineerd met het percentage omzetdaling, berekent de RVO automatisch het bedrag waar u voor in aanmerking komt.

Let wel, met het zetten van een paar vinken, verklaart u een aantal serieuze zaken. Lees deze door en klik niet klakkeloos aan. Immers, ook in deze vindt controle achteraf plaats en voldoet u niet aan de voorwaarden dan kunt u het voorschot echt terugbetalen.

Tenslotte, ter info, de uitgeschreven tekst van het RVO ziet er als volgt uit.

 • Bent u net als vele andere ondernemers getroffen door de coronacrisis?
 • Is uw omzet daardoor meer dan 30% gedaald?
 • En heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten, zoals huur of verzekeringen?
 • Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen, de TVL.
 • Dit is het vervolg op de TOGS-regeling en bedoeld voor dezelfde sectoren.
 • U kunt zelf de TVL aanvragen, via rvo.nl/tvl
 • Zo kijkt u of u in aanmerking komt.
 • Hier ziet u of uw sector onder de regeling valt, checkt u de voorwaarden en berekent u het bedrag.
 • Het bedrag wordt gebaseerd op uw verlies aan omzet.
 • De vaste lasten worden bepaald op basis van de gemiddelde vaste lasten in uw sector volgens het CBS.
 • De maximale vergoeding bij de TVL is 50.000 euro, voor juni tot en met september.
 • Heeft u eerder de TOGS aangevraagd?
 • De TVL volgt niet automatisch.
 • U moet een nieuwe aanvraag doen.
 • Er zijn deels andere voorwaarden.
 • U kunt aanvragen tot en met 30 oktober. Er is voldoende budget voor iedereen.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.