20120901: Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%.

U past het nieuwe 21%-tarief toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is de leveringsdatum en dus niet de factuurdatum. Levert u de goederen of diensten vóór 1 oktober 2012? Dan moet u 19% btw in rekening brengen, ook al factureert u ná 30 september 2012.

Let op!
Levert u goederen of diensten op of ná 1 oktober 2012 maar factureert u vóór die datum? Het nieuwe tarief geldt dan nog niet, dus zou u eigenlijk 19% btw moeten berekenen en op 1 oktober de resterende 2%. In deze situatie mag u echter meteen 21% btw factureren.
Bron: www.belastingdienst.nl

Mocht u onze hulp wensen bij de aanpassing van uw systemen, dan gelieve tijdig een berichtje terug.