Btw op brandstof en onderhoud eigen auto is aftrekbaar
Autokosten, Als uw auto privevermogen is (U rijdt in uw
eigen auto) mag u € 0,19 per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de
zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Ook als u de auto huurt, mag u
€ 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken.

Gevolgen voor de btw
Als u een auto koopt die u tot uw privévermogen rekent, kunt
u geen btw aftrekken bij de aankoop. Wel mag u de btw op onderhouds-,
reparatie- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming
gebruikt. Ga daarbij uit van de verhouding tussen het aantal zakelijke kilometers
en het aantal verreden kilometers op jaarbasis. Houd er wel rekening mee dat
alleen het deel dat u gebruikt voor belaste omzet aftrekbaar is.

BRON:http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/auto_en_vervoer/auto_van_de_onderneming/autokosten/u_rijdt_in_uw_eigen_auto