Covid-19 Bijzonder uitstel belasting minder vanzelfsprekend

 

Wij schreven u reeds eerder

In deze rare tijden probeert het kabinet liquiditeit zo veel mogelijk in de onderneming te houden. Dit probeert men onder andere door middel van een versoepeld uitstelbeleid belastingen tot 1 oktober.

We citeren de site van de Belastingdienst:

U mag de betaling van de aanslagen voor deze belastingen voor 3 maanden uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd en die binnen deze termijn van 3 maanden vallen. Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan moet u voor die belastingaanslagen apart uitstel aanvragen. Dat kan gemakkelijk online of weer met een brief.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid
in ieder geval tot 1 oktober 2020.

 

ECHTERRRRRRR, LET OP!!!!

We zien brieven van de belastingdienst voorbijkomen, waarbij tijdens deze zomervakantie toch om aanvullende informatie wordt gevraagd. En waarbij ook nog eens binnen twee weken gereageerd dient te worden. Doet u dit niet, zo stelt de ontvanger, wijst hij uw verzoek af.

Daar kunnen we uiteraard heel veel van vinden en u begrijpt uit onze toon, dat we dat ook doen. Om die reden vragen we u, ook in deze vakantieperiode de brievenbus bijzonder goed in de gaten te houden en die blauwe enveloppen te openen en de inhoud serieus te nemen.