Belastingtips voor snelle beslissers

Met het jaareinde in zicht staan er weer legio fiscale veranderingen voor de deur. Daar gaan we u nu niet mee vermoeien. Wat we wel graag met u willen delen zijn een aantal tips waarmee u voor 2013 nog behoorlijk wat belasting kunt besparen. Snel schakelen dus.

Mocht u van plan zijn binnenkort te gaan investeren, doet u dat dan bij voorkeur nog in 2013. Per 31 december a.s. verdwijnt namelijk de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. Zo kunt u, mits u voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden, 50% van het geïnvesteerde bedrag direct afschrijven. Een tweede fiscaal voordeel dat u nog in 2013 kunt halen heeft te maken met de stamrechtvrijstelling. Dit is interessant voor het onderbrengen van een ontslagvergoeding. U stort namelijk het totale bruto bedrag, met uitstel van de inhouding loonheffing. En natuurlijk bent u niet de Kerstman, maar ook wanneer u nog dit jaar een schenking doet, levert u dat volgend jaar een voordeel op in box 3. En voor de ontvanger bent u helemaal een gulle gever. Wanneer hij of zij deze schenking aanwendt voor de eigen woning is de schenking onbelast tot een bedrag van
€ 100.000. Daarnaast zijn er nog tal van fiscale veranderingen met betrekking tot de bijtelling van milieu vriendelijke auto’s van de zaak. Deze leest u verderop in deze uitgave/op deze pagina.

Interessant om uit te stellen
Tot zover de tips voor snelle beslissers. Gelukkig zijn er ook een aantal zaken die u beter tot 2014 kunt uitstellen. De meest in het oog springende vinden wij de dividend uitkering. Want als ondernemer kunt u zichzelf aan het einde van het jaar een bonus toekennen, U bent ten slotte de baas. Maar of dat slim is? Vaak is het uitkeren van dividend fiscaal gezien vele malen interessanter. En nu de tip: lekker uitstellen tot 2014, want dan wordt het box 2 percentage, waarin uitgekeerd dividend valt, tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%.

Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.

Immers … een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.

Link naar: 6FM
Link naar: GZ