Verlaging Belasting 2017
In het Belasting plan 2017 vallen ons 2 positieve zaken op.

In het Belasting plan 2017 vallen ons 2 positieve zaken op. Het 1e is dat de vennootschapsbelasting verlaagd wordt door de 1e schijf met het verlaagde tarief te verlengen.

Daarnaast hoeft u zich als DGA van een innovatieve start-up niet langer het gebruikelijke loon van zo een 45k toe te kennen maar mag u volstaan met het wettelijk minimumloon.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.

Immers, goed advies levert u per definitie meer op dan de investering.