Belastingdienst, pensioengat, jaarruimte

Actief vermogensbeheer, niet enkel voordelen ….
Wellicht herkent u dat, u heeft met noeste arbeid een spaarpotje (waarover u dus al eens belasting heeft betaald) die nu op een spaarrekening staan, en uw bank dreigt met negatieve rente, terwijl er in Den Haag tegelijkertijd aangenomen wordt, dat u daar minimaal 4% rendement over maakt, om vervolgens 30% belasting te mogen heffen. Bent u er nog …. ?

Enfin, u besluit dat het zo niet langer kan, en komt tot de conclusie dat er geen alternatief is, anders dan de weg richting De Beurs in te slaan … Wetende dat u zelf geen verstand van deze materie heeft, neemt u zich ook nog eens voor u te laten begeleiden door een zgn expert.

Er zijn twee dingen die u dient te weten…….

1. Actief beleggen staat niet gelijk aan beter presteren dan de markt, sterker, en hierin citeren we een publicatie van de AFM. Conclusie: Op basis van deze literatuurstudie concluderen we dat het wetenschappelijk onderzoek, ondanks de beperkingen van de empirische studies en de wisselende onderzoeksresultaten, aantoont dat het zeer moeilijk is om op middellange en lange termijn als actief fonds structureel de markt te verslaan. In de praktijk is het vooraf selecteren van actieve fondsen die, na aftrek van kosten, de markt zullen verslaan uitzonderlijk moeilijk. Bijlage … actief-passief-beleggen
Kortom, de kans is aanmerkelijk, dat het actieve fonds minder presteert dan de markt, waarbij u dus meer heeft betaald voor een minder resultaat.

2. Waar hebben we het dan over, de Impact van de jaarlijkse beheerkosten op uw eindkapitaal
Stel, stel, stel …. uw beheerder presteert net zo goed als de markt (hou bovenstaande nuance nog even in uw achterhoofd) … u legt 1-malig eur 200k in en aansluitend 20 jaar lang 300 euro p mnd. Bij een rendement van 7% per jaar en 2,5% (klinkt niet duur toch?) kosten over het ingelegde vermogen, dan zou uw eindkapitaal eur 501.388 zijn. Klinkt nog altijd aardig, toch ?
Maarrrrr…. Stel u had 0.5% aan kosten afgesproken (zeer aannemlijk anno 2015) … dan was uw eindkapitaal eur 712.211 geweest. Dat is een verschil van eur 210.823 oftewel … 42% !!!! …. Anders verwoord …. 210k / 20 jaar is er verdampt aan een beheervergoeding a 10.541 per jaar.

Met andere woorden …. Naast de mindere transparantie is de beheervergoeding een absolute ramp voor uw uiteindelijk resultaat. Maar er zijn alternatieven.

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.

Immers, goed advies levert u per definitie meer op dan de investering.

 

SHARE US:

Submit to Facebook Submit to LinkedIn Submit to Twitter