Wij schreven u reeds eerder

Terwijl we zaten te wachten op een brief aan de 2e kamer, konden we op de site van de belastingdienst een aantal aanvullende maatregelen terug vinden, die ten doel hebben de liquiditeit in de onderneming te houden. De maatregelen zijn opgesplitst in een 3-tal categorieën. Ondernemers, werkgevers en particuliere huiseigenaren. Deze aanvullende maatregelen zijn een gevolg van in de 2e kamer aangenomen moties, ennnnn, dat mag gezegd worden, de communicatie vanuit de overheid is wel eens beter vindbaar geweest.

 

  1. Versoepeling urencriterium

Voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 voldoet aan het urencriterium. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Zodat u gebruik kunt blijven maken van bepaalde aftrekposten. Denk hierbij aan de Zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling etc.

  1. Versnelling verliesverrekening

U mag al in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht door de coronacrisis. Dat doet u via een fiscale coronareserve.

  1. Verlaging DGA-loon

Als aanmerkelijkbelanghouder mag u in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet daalt als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen.

  1. Verhoging vrije ruimte

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 verhogen we in 2020 van 1,7% naar 3%.

  1. Uitstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

In september 2018 kondigde het kabinet aan het overmatig lenen bij de eigen BV te willen beperken. De inwerkingtreding wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2023.

  1. Opschorting hypotheek rente en aflossing

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aflossing betaalt. De belastingregels ic de hypotheekrenteaftrek worden hiervoor versoepeld.

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.