18.000 euro Belastingvrij uit uw BV halen?

Sinds de wijziging van het BV-recht op 1 oktober 2012, is de eis dat een BV een minimaal kapitaal van € 18.000 moet hebben komen te vervallen. Vanaf dat moment kunt u dus al een BV oprichten met 1 € aandelenkapitaal.

Maar wist u dat deze regeling ook op reeds bestaande BV’s van toepassing is? Heeft u dus een holding, een beheermaatschappij of een gewone BV, dan kunt u het kapitaal van deze BV verminderen en op die manier belastingvrij geld uit uw BV ontvangen.

Hoe werkt het?
Stel u heeft uw BV in het verleden opgericht en daarbij € 18.000 aan kapitaal moeten storten. Wellicht stamt uw BV al uit de 40.000-NLG-tijd. Dit kapitaal kan dan (wel middels een notariële procedure) verminderd worden tot bijvoorbeeld € 1. U krijgt dan van de BV uw eerder gestorte kapitaal van € 17.999 weer terug. BELASTINGVRIJ !!!

Voor alle BV’s?
Voordat tot uitkering kan worden overgegaan, moet voldaan zijn aan de formele eisen. Dat betekent allereerst dat er een uitkeringstoets moet worden gedaan. Dit houdt in dat berekend moet worden of de BV na betaling van alle opeisbare schulden en de beoogde uitkering, nog wel aan al haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Deze toets kan voor BV’ s waarin een pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd, of waarin een stamrecht verplichting aanwezig is, nog wel eens roet in het eten gooien. Laat deze berekening dan ook door een belastingadviseur uitvoeren.

Verder dient er voorafgaand aan de daadwerkelijke uitkering een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders aanwezig te zijn en daarnaast een notariële akte waarin het kapitaal wordt verminderd.

Mocht de BV al een vordering hebben op haar aandeelhouder, bijvoorbeeld omdat deze al eerder gelden heeft geleend van de BV, dan kan deze schuld door middel van de kapitaalvermindering (gedeeltelijk) worden afgelost. U ontvangt dan geen geld in handen, maar wordt wel verlost van een schuld.

Niet voor niets roepen wij vaak, dat onze adviezen niet klakkeloos gekopieerd kunnen worden. Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.
……. een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.