Eenmanszaak versus de Holdingstructuur

Eenmanszaak versus de Holdingstructuur

Kent u die uitdrukking … 1 BV is geen BV….?  Neen? We leggen het uit. Ondernemen kun je op vele manieren. De 2 meest dominante vormen zijn de eenmanszaak (EMZ) en de Besloten Vennootschap (BV). Lees, ondernemen in de IB-sfeer (via de Inkomstenbelasting) versus de...
Uitbreiding ondersteuning ondernemers (TOGS)

Uitbreiding ondersteuning ondernemers (TOGS)

Wij schreven u reeds eerder We zijn een maand verder, want het is sedert medio maart, dat ook ons land in de ban van het Covid-19 virus is. De impact op de economie in het algemeen is enorm en die van het MKB in het bijzonder leidt tot radeloze ondernemers. Gelukkig...
Update Covid-19 MKB compensatie

Update Covid-19 MKB compensatie

Wat is er aan de hand? Van de vorige week aangekondigde Covid-19 compensatie maatregelen is zoals te verwachten bovengemiddeld gebruik gemaakt. Om die reden hebben de 3 ministers én 2 staatssecretarissen gisteren aanvullende vereenvoudigde maatregelen gecommuniceerd....
10 tips voor een snelle jaarafsluiting

10 tips voor een snelle jaarafsluiting

Wat is er aan de hand? Het is begin 2020: Happy New Year. Voor u ter informatie: er zijn MKB-ondernemers die het jaar 2018 nog niet afgesloten hebben. Ik hoef u niet te vertellen dat deze informatie weinig tot geen toegevoegde waarde meer kent, toch? Mocht u, in...
10 jaar en 1000 klanten verder

10 jaar en 1000 klanten verder

Het is exact 10 jaar geleden, dat ik me eigenaar mag noemen van LenW. Het is dus ook 10 jaar terug dat ik afscheid heb genomen van de beursgenoteerde corporates, alwaar ik me regelmatig afvroeg, wat mijn individuele inzet betekende voor de toegevoegde waarde naar de...