Kaag cs, oorzaak van de inflatiecrisis

Kaag cs, oorzaak van de inflatiecrisis

Gas en daaraan gekoppeld de prijs van electra is momenteel onbetaalbaar, #feit.  De redenen zijn eenvoudig en tegelijkertijd om je kapot voor te schamen, namelijk …  Door je te mengen in een oorlog die niet de onze is Door lekker ‘woke’ vast...
Eenmanszaak versus de Holdingstructuur

Eenmanszaak versus de Holdingstructuur

Kent u die uitdrukking … 1 BV is geen BV….?  Neen? We leggen het uit. Ondernemen kun je op vele manieren. De 2 meest dominante vormen zijn de eenmanszaak (EMZ) en de Besloten Vennootschap (BV). Lees, ondernemen in de IB-sfeer (via de Inkomstenbelasting) versus de...
Uitbreiding ondersteuning ondernemers (TOGS)

Uitbreiding ondersteuning ondernemers (TOGS)

Wij schreven u reeds eerder We zijn een maand verder, want het is sedert medio maart, dat ook ons land in de ban van het Covid-19 virus is. De impact op de economie in het algemeen is enorm en die van het MKB in het bijzonder leidt tot radeloze ondernemers. Gelukkig...
Update Covid-19 MKB compensatie

Update Covid-19 MKB compensatie

Wat is er aan de hand? Van de vorige week aangekondigde Covid-19 compensatie maatregelen is zoals te verwachten bovengemiddeld gebruik gemaakt. Om die reden hebben de 3 ministers én 2 staatssecretarissen gisteren aanvullende vereenvoudigde maatregelen gecommuniceerd....
10 tips voor een snelle jaarafsluiting

10 tips voor een snelle jaarafsluiting

Wat is er aan de hand? Het is begin 2020: Happy New Year. Voor u ter informatie: er zijn MKB-ondernemers die het jaar 2018 nog niet afgesloten hebben. Ik hoef u niet te vertellen dat deze informatie weinig tot geen toegevoegde waarde meer kent, toch? Mocht u, in...